Miễn trừ trách nhiệm pháp lý của trang web

Thông tin trên trang web này

Nội dung của trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin có tính chất tổng quan. Thông tin được cung cấp bởi Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư và Người Tị nạn đến PEI (Hiệp hội IRSA) và dự định dành cho người nhập cư và người tị nạn mới bắt đầu đến sống ở PEI, mở rộng ra cho cả cộng đồng dân cư Đảo, các tình nguyện viên và các nhà tài trợ cho IRSA.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức để giữ cho thông tin trên trang web luôn được cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hay đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hoặc ngụ ý, về mức độ hoàn chỉnh, chính xác, tin cậy, phù hợp hay khả dụng của trang web, của các thông tin, dịch vụ hay hình ảnh liên quan trên trang web, cho bất cứ mục đích nào. Do đó, khách truy cập phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin này.

Trong mọi trường hợp, IRSA sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về sự thiệt hại, mất mát hay tổn thất bao gồm nhưng không giới hạn với những thiệt hại có liên quan đến hay phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Các đường dẫn (links) liên kết với các trang web khác

Trên toàn bộ trang web này, các đường dẫn (links) kết nối đến các trang web hoặc tài liệu trực tuyến khác có nội dung hoặc tính khả dụng không thuộc quyền kiểm soát của Hiệp hội. Việc đưa bất kỳ đường dẫn (links) nào như vậy vào đây không có ngụ ý khuyến nghị hay tán thành các quan điểm thể hiện trên các trang web hoặc tài liệu đó.

Tính khả dụng của trang web

Mọi nỗ lực được thực hiện để duy trì trang web hiện hữu và hoạt động suôn sẻ. Tuy nhiên, IRSA không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý về việc trang web tạm thời không khả dụng do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Phần dịch thuật

Nội dung ban đầu trên trang web này luôn được phát triển bằng tiếng Anh. Chúng tôi nỗ lực hết sức để tuyển lựa những dịch thuật viên và biên tập viên chuyên nghiệp đáng tin cậy cho phần dịch thuật nội dung sang các ngôn ngữ khác, Do khối lượng và tính chất động của thông tin trên trang web này, việc dịch mới và cập nhật các nội dung hiện hữu có thể bị chậm trễ do tạm thời không đáp ứng được người dịch thuật và/hoặc người biên tập. Do đó, có khi nội dung được dịch ra ngôn ngữ khác không trùng khớp với nội dung gốc thể hiện bằng tiếng Anh.

Nội dung của trang web này được trình bày bằng các ngôn ngữ sau đây:

  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Ả Rập
  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung (giản thể)
  • Tiếng Hàn Quốc

Một số trang chuyên mục (pages), khối văn bản và tài liệu PDF chỉ được thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, vì đây là hai ngôn ngữ chính thức ở Canada.

Thông Tin Liên Hệ

Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư và Người Tị nạn đến PEI - IRSA
49 Water Street
Charlottetown, PE C1A 1A3
Bản đồ và chỉ dẫn đường đi

Số điện thoại: 902-628-6009
Số Fax: 902-894-4928