Hỗ Trợ Và Các Dịch Vụ cho Lao Động Tạm Thời Người Nước Ngoài

Nhân viên bộ phận ổn định cuộc sống của IRSA hỗ trợ những lao động tạm thời là người nước ngoài (TFWs) và các đơn vị sử dụng những lao động này những vấn đề liên quan đến việc ổn định cuộc sống, giấy phép làm việc và thủ tục nhập cư.

Những Dịch Vụ dành cho Lao Động Tạm Thời Người Nước Ngoài

  • Đăng ký với IRSA và đánh giá nhu cầu ban đầu
  • Hỗ trợ làm thủ tục nhận thẻ bảo hiểm y tế PEI
  • Giới thiệu, hay tư vấn về chương trình phúc lợi từ thuế và các việc khác liên quan đến Cơ Quan Thuế Canada
  • Giới thiệu về các chương trình của IRSA chẳng hạn như dịch vụ hỗ trợ việc làm, dịch vụ hỗ trợ học tập bậc phổ thông cũng như các hoạt động gắn kết với cộng đồng
  • Hỗ trợ dịch vụ dịch thuật bằng lái xe và các giấy tờ khác, dịch vụ phiên dịch khi cần thiết
  • Tư vấn về quy trình xin mới hay gia hạn giấy phép làm việc, thông qua các mẫu đơn và thông tin cung cấp trên trang web của Bộ Nhập Cư, Tỵ Nạn và Quyền Công Dân Canada (IRCC)
  • Cung cấp thông tin về tài liệu học tiếng Anh trực tuyến, giới thiệu Chương Trình Dạy Kèm Tiếng Anh khi tiếng Anh không là ngôn ngữ mẹ đẻ của PEIANC, và các thông tin về Hệ Thống Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh Quốc Tế (IELTS)
  • hông tin về quyền lợi và luật pháp liên quan đến việc làm của lao động tạm thời người nước ngoài, cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác nếu cần

Các Dịch Vụ Cho Đơn Vị Tuyển Dụng

Nhân viên bộ phận ổn định cuộc sống gặp gỡ nhà tuyển dụng và người lao động riêng lẻ hay theo nhóm để trả lời các câu hỏi, tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin liên quan với nơi làm việc. IRSA sẽ bố trí người phiên dịch cho các đơn vị sử dụng lao động khi cần thiết để đảm bảo những lao động tạm thời người nước ngoài bị hạn chế bởi rào cản ngôn ngữ hiểu rõ được các quy định về an toàn và sức khoẻ, cũng như nhiệm vụ của họ tại nơi làm việc. Nhân viên bộ phận ổn định cuộc sống sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát về quy trình thực hiện bản Đánh Giá Tác Động Thị Trường Lao Động (LMIA) và hướng dẫn nhà tuyển dụng truy cập các trang web của IRCC và Dịch Vụ Canada (Service Canada) để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và các bước làm thủ tục cụ thể.

Học Viện Cooper: Dự án Người Lao Động Nhập Cư

Học Viện Cooper, một trung tâm phát triển cộng đồng và giáo dục công ở PEI, đang nỗ lực nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Chương Trình Lao Động Tạm Thời Là Người Nước Ngoài tại PEI. Viện đã xây dựng được một số hướng dẫn cho người lao động nhập cư sinh sống và làm việc ở PEI. Ngoài tiếng Anh, cũng có một số hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung giản thể. Để tìm kiếm các hướng dẫn đó, tìm hiểu thêm về nội dung và kết quả nghiên cứu của Viện, những hội thảo và diễn đàn về giáo dục công, hãy truy cập trang web của Học Viện Cooper.

Guide for Newcomers: Employment

Nhóm thực hiện chương trình

Rosalie Blanchard

Rosalie Blanchard
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 207

Charlottetown
Alex Yin

Alex Yin
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 228

Elina Lialiuk

Elina Lialiuk

(902) 628-6009 ext. 215

Jinyoung Shin

Jinyoung Shin

(902) 628-6009 ext. 205

Larysa Petruk

Larysa Petruk

(902) 628-6009 ext. 260

Nicole Cuiying  Li

Nicole Cuiying Li
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 206

Octavio Medina

Octavio Medina

(902) 628-6009 ext. 261

Reem Alkhoury-Sicoe

Reem Alkhoury-Sicoe

(902) 628-6009 ext. 211

Summerside