Văn phòng IRSA ở Summerside

IRSA có điều hành một văn phòng chi nhánh ở Thành Phố Summerside, thành phố lớn thứ hai ở PEI. Văn phòng này đặt ở Toà Thị chính Thành phố Summerside và được thành phố Summerside dành tặng riêng cho IRSA.

Có một Nhân Viên Dịch Vụ Ổn Định Cuộc Sống làm việc tại văn phòng này. Các nhân viên từ văn phòng chính ở thành phố Charlottetown thường xuyên đến Summerside để cung cấp các dịch vụ khác cho những người mới nhập cư ổn định cuộc sống ở vùng phía tây của tỉnh bang.

Các dịch vụ được cung cấp ở Summerside tương tự như các dịch vụ được liệt kê trong phần Dịch Vụ Hỗ Trợ Ổn Định Cuộc Sống Cho Người Mới Định Cư.

Tìm thông tin liên hệ ở bên phải của trang

Summerside Office

Location:

6-30 Greenwood Drive
Summerside, PE  C1N 3Y1

Team:

Tammy Caissie

Tammy Caissie

(902) 628-6009 ext. 266

Maya Doan

Maya Doan

(902) 628-6009 ext. 236

Eric Myers

Eric Myers
Employment Counsellor

(902) 628-6009 ext. 224

Emma Nguyen

Emma Nguyen

(902) 628-6009 ext. 254