Chánh Văn phòng Chăm sóc Sức khoẻ Cộng đồng PEI: Đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong nhà!

Giúp ngăn chặn sự lây lan của virus

Đã đăng: 19/11/2020 | Cập nhật: 19/11/2020

Người dân đảo Hoàng tử Edward hiện nay phải đeo khẩu trang bảo vệ cá nhân ở những nơi công cộng trong nhà để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Chánh Văn phòng Chăm sóc Sức khoẻ Cộng đồng PEI yêu cầu mọi cá nhân phải đeo khẩu trang ở tất cả các nơi công cộng trong nhà ở Đảo Hoàng tử Edward.

Việc đeo tấm che mặt hay khẩu trang không phải là khẩu trang y tế trong cộng đồng không thay thế cho việc giãn cách vật lý và rửa tay thường xuyên. Tuy nhiên, đây có thể là một biện pháp bổ sung mà bạn có thể thực hiện để bảo vệ những người khác xung quanh bạn, ngay cả khi bạn không có triệu chứng gì.

Thông tin thêm

Chính Phủ PEI: Đeo Khẩu trang không phải là khẩu trang y tế trong Cộng đồng
Poster tuyên truyền: Yêu cầu đeo Khẩu trang

Covid-19: Thông tin dành cho Người mới Nhập cư đến Canada