Trang web Trung Tâm Hỗ Trợ Người Thuê Nhà (Tenant Support Centre) đã được thiết lập và đưa vào sử dụng

Nguồn tài nguyên tham khảo mới cho người thuê nhà và chủ nhà ở Đảo

Đã đăng: 20/08/2019 | Cập nhật: 20/08/2019

Trung Tâm Hỗ Trợ Người Thuê Nhà, một dự án của tổ chức Thông Tin Pháp Lý Cộng Đồng (Community Legal Information) đã tạo trang web mới này cho người thuê nhà ở Đảo. Rentingpei.ca cung cấp thông tin pháp lý bằng ngôn ngữ phổ thông về quyền và trách nhiệm của người thuê nhà.

Trang web Trung Tâm Hỗ Trợ Người Thuê Nhà được tài trợ bởi Chính Quyền Đảo Hoàng Tử Edward. Tổ chức Thông Tin Pháp Lý Cộng Đồng đã phối hợp làm việc với Văn Phòng Giám Đốc Ban Quản Lý Nhà Cho Thuê (Office of the Director of Residential Rental Property) để phát triển nội dung trang web.

"Điều quan trọng là người thuê nhà của Đảo biết rõ quyền và trách nhiệm của họ", ông Ellen Mullally, Giám Đốc Điều Hành của tổ chức Thông Tin Pháp Lý Cộng Đồng phát biểu "Rentingpei.ca là một nguồn tài nguyên tham khảo có giá trị và dễ sử dụng dành cho người thuê nhà. Trang web được tổ chức theo từng giai đoạn của quá trình thuê nhà: trước khi thuê nhà, trong khi thuê nhà, và rời đi sau khi thuê nhà. Ngoài ra còn có thông tin về giải quyết xung đột và các hoạt động hỗ trợ khác của cộng đồng cho người thuê."

Bắt đầu từ tháng Chín, Trung Tâm sẽ tổ chức các hội thảo riêng biệt dành cho người thuê và chủ nhà cho thuê trên toàn Đảo và cung cấp thông tin chi tiết về quyền và trách nhiệm tương ứng của họ.