Khóa Học Lái Xe Dành Cho Người Mới Định Cư Chưa Có Kinh Nghiệm

Chương trình đào tạo lái xe của PEI mới áp dụng cho người mới định cư đến Canada

Đã đăng: 01/10/2019 | Cập nhật: 01/10/2019

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, Tỉnh bang đã đưa vào quy định về Khóa Học Lái Xe Dành Cho Người Mới Định Cư Chưa Có Kinh Nghiệm (NDCN) cho tất cả những người lái xe muốn đổi bằng lái xe từ một quốc gia không có thỏa thuận đổi giấy phép lái xe tương đương chính thức với Tỉnh bang Đảo Hoàng tử Edward.

PEI có thỏa thuận với Áo, Úc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan và Vương quốc Anh cấp đổi giấy phép lái xe tương đương Hạng 5 và 6, với Pháp cấp đổi giấy phép lái xe Hạng 5 và Hoa Kỳ cấp đổi giấy phép lái xe hạng 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

NDCN là chương trình đào tạo bắt buộc dành cho người mới định cư để cấp đổi bằng lái xe nước ngoài, trừ các trường hợp dưới đây:

  1. Người lái xe đã hoàn thành chương trình đào tạo lái xe được chính quyền PEI công nhận,
  2. Người lái xe xin cấp đổi bằng lái xe từ một quốc gia có thỏa thuận đổi giấy phép lái xe tương đương chính thức với PEI, hoặc
  3. Người lái xe đã thi đậu  kỳ sát hạch lý thuyết về quy tắc giao thông trước ngày 30 tháng 9 năm 2019, ngày bắt đầu áp dụng chính thức quy định.

Thông tin thêm