Chúng Tôi Đã Đổi Tên

PEIANC bây giờ là IRSA

Đã đăng: 01/10/2021 | Cập nhật: 01/10/2021

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, Hiệp hội Những Người Mới Định cư đến Canada ở PEI (PEIANC) đã chính thức đổi tên và từ nay được biết đến là Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư và Người Tị nạn đến PEI - IRSA.

Tên mới —Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư và Người Tị nạn đến PEI - IRSA— phản ánh đầy đủ hơn chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì và quan trọng nhất là khách hàng của chúng tôi là ai.

Tất cả nhân viên, các loại dịch vụ hỗ trợ, chương trình và hoạt động của chúng tôi sẽ tiếp tục như trước đây, cung cấp những dịch vụ hỗ trợ cho người mới nhập cư đến tỉnh bang chúng ta - hỗ trợ ổn định cuộc sống cho cá nhân và gia đình, hỗ trợ dịch vụ việc làm cho những người đang tìm kiếm việc làm, và tổ chức các sự kiện gắn kết và kết nối với cộng đồng để đưa những người mới nhập cư và Cư dân Đảo đến gần với nhau hơn.

Tên miền mới của chúng tôi là irsapei.ca và mọi người có thể liên hệ với tất cả nhân viên của chúng tôi bằng địa chỉ email trước đây (@peianc.com) hoặc bằng địa chỉ email với tên miền mới (@irsapei.ca). Sau ngày 1 tháng 10 năm 2021, mọi thông tin liên lạc từ đội ngũ nhân viên đến khách hàng sẽ được gửi từ địa chỉ email với đuôi tên miền @irsapei.ca.

Chúng tôi mong được tiếp tục đại diện cho và làm việc cùng với các khách hàng của chúng tôi, những đối tác trong cộng đồng, những tình nguyện viên và những người đã góp phầnlàm cho PEI trở thành một trong những nơi chào đón những người nhập cư một cách nồng nhiệt nhất ở Canada.

Thông tin thêm

CBC - Việc thay đổi tên nhằm nhấn mạnh vào đối tượng là những người mới nhập cư

Để biết thêm thông tin hãy liên hệ:

Tatiana Ibáñez

Tatiana Ibáñez
Information Services

(902) 628-6009 ext. 226