Quỹ Cho Vay Hỗ trợ Phát triển Nghề nghiệp dành cho Người nhập cư ở vùng Atlantic (Atlantic Immigrant Career Loan Fund)

Chương trình cho vay tài chính vi mô tiếp tục hỗ trợ cho những người nhập cư trong vùng đã được đào tạo quốc tế

Đã đăng: 28/10/2020 | Cập nhật: 28/10/2020

Nếu bạn là một người nhập cư đang sống ở vùng Atlantic Canada và cần hỗ trợ tài chính để tìm kiếm hoặc duy trì việc làm, bạn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Mục đích của Quỹ Cho Vay Hỗ trợ Phát triển Nghề nghiệp Cho Người Nhập Cư ở vùng Atlantic (AICLF) là giúp những người nhập cư được đào tạo quốc tế vượt qua các rào cản tài chính để họ có thể:

 • Thực hành nghề nghiệp của họ, dù là nghề có hay không yêu cầu chứng chỉ hành nghề
 • Tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề liên quan
 • Thay đổi nghề nghiệp để phù hợp nhu cầu thị trường

Để đủ điều kiện được vay vốn từ quỹ AICLF, bạn phải:

 • là người nhập cư có quốc tịch Canada hay là thường trú nhân
 • sống ở vùng Atlantic Canada
 • đã được đào tạo hoặc có chứng chỉ, bằng cấp ở các nước ngoài Canada
 • đạt đủ trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp theo yêu cầu để hoàn thành kế hoạch việc làm
 • không là người được tuyên bố phá sản chưa trả hết nợ (undischarged bankruptcy)

Lưu ý: Nếu chương trình đào tạo bạn đang tham gia đủ điều kiện với chương trình Quỹ cho Sinh viên Vay vốn Học tập của Chính phủ, bạn không đủ điều kiện vay vốn AICLF.

AICLF có thể hỗ trợ các ứng viên đủ điều kiện thanh toán chi phí cho các khoản:

 • Phí đăng ký
 • Lệ phí thi và cấp chứng chỉ
 • Chi phí đào tạo, học phí, sách giáo khoa hoặc chi phí tiếp cận các nguồn tài nguyên trực tuyến liên quan
 • Chi phí sinh hoạt (liên quan đến các kỳ thi hoặc đào tạo cụ thể)
 • Chi phí đi lại và thuê chỗ ở để hoàn thành các kỳ thi và khóa học
 • Các công cụ hay dụng cụ làm việc

Để biết thêm thông tin và nộp hồ sơ vay vốn, vui lòng liên hệ:

David Harper

David Harper
Program Officer, AICLF

(902) 628-6009 ext. 242