Dịch Vụ Hỗ Trợ Ổn Định Cuộc Sống Cho Người Mới Nhập Cư

Mục tiêu của Dịch Vụ Hỗ Trợ Ổn Định Cuộc Sống Cho Người Mới ĐỊnh Cư (NSS) là giúp cho những người nhập cư ổn định và hoà nhập với xã hội Canada. Dịch vụ bao gồm những việc liên quan trực tiếp đến người định cư như hướng dẫn, dịch thuật, phiên dịch, giới thiệu đến các nguồn tài nguyên của cộng đồng, tư vấn bán chuyên nghiệp và cung cấp các thông tin chung.

Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ

Những người đủ điều kiện sử dụng dịch vụ NSS:

 • Chủ yếu là những thường trú nhân Canada là những người có Thẻ Thường Trú Nhân (cũng gọi là Thẻ Maple hay Thẻ Lá Phong), hay có giấy Xác Nhận ĐIều KIện Thường Trú Nhân (COPR)
 • Người Tỵ Nạn Được Hỗ Trợ Định Cư của Chính Phủ (GARs) sau thời gian một năm thụ hưởng Chương Trình Hỗ Trợ Tái Định Cư cho Di Dân Tỵ Nạn (RAP)
 • Bất kỳ cá nhân nào được phép lưu trú ở Canada> và những người sẽ được cấp thẻ thường trú nhân (bao gồm cả người có Giấy phép Cư trú Tạm thời (Temporary Resident Permit holder) hoặc người đã được đặc cách cho phép lưu trú ở Canada để trở thành thường trú nhân)
 • Lao Động Nước Ngoài Chưa Định Cư tại Canada là người sau này sẽ xin cấp điều kiện thường trú nhân từ Canada, theo quy định của Chương Trình Cho Phép Người Chăm Sóc Sức Khoẻ Nước Ngoài Làm Việc ở Canada (trước đây gọi là Chương Trình Nội Địa Hoá Lao Động Nước Ngoài)
 • Những người nhập cư đủ điều kiện khác cũng có thể được sử dụng dịch vụ khi chưa nhập quốc tịch Canada mặc dù đã sống ở Canada bao lâu đi nữa. Họ có thể vẫn cần sự giúp đỡ để thích nghi với xã hội Canada và hoà nhập với cộng đồng.
 • Những người có visa tạm trú (giấy phép làm việc, giấy phép học tập và visa du lịch) cũng được cung cấp dịch vụ nếu có yêu cầu.

Những người không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ NSS:

 • Công dân Canada. Đối với những người mới nhập quốc tịch Canada và vẫn yêu cầu có sự hỗ trợ của chúng tôi thì vẫn được cung cấp dịch vụ trong giai đoạn chuyển tiếp

Các Dịch Vụ Được Cung Cấp

Việc Định cư / Đi Lại

Nhân Viên Bộ Phận Hỗ Trợ Ổn Định Cuộc Sống NSS có thể hỗ trợ những người đủ điều kiện sử dụng dịch vụ như sau:

 • Có được thông tin về tình trạng định cư
 • Làm hồ sơ để xin, thay đổi điều kiện hay gia hạn visa định cư cho người lao động, sinh viên hay khách du lịch
 • Làm hồ sơ xin được cấp quyền thường trú nhân thông qua các chương trình của Liên Bang và Tỉnh bang
 • Sắp xếp các cuộc hẹn với nhân viên di trú (dành cho những ai sẽ được xử lý hồ sơ thường trú nhân tại văn phòng di trú địa phương)
 • Thay đổi hoặc gia hạn thẻ thường trú nhân
 • Yêu cầu hoàn lại Lệ Phí Cấp Quyền Thường Trú Nhân (RPRF)
 • Điều chỉnh thông tin sai lệch trên các giấy tờ định cư
 • Giao dịch với Dịch Vụ Thu Nợ (chúng tôi giúp những khách hàng là di dân tỵ nạn muốn thay đổi số tiền trả góp cho khoản nợ di trú đã vay sau thời gian một năm thụ hưởng RAP)
 • Làm đơn xin đoàn tụ gia đình cho những gia đình di dân tỵ nạn (trong khi hoặc sau một năm thụ hưởng RAP)
 • Làm đơn bảo lãnh theo diện vợ chồng
 • Làm hồ sơ xin nhập quốc tịch
 • Làm hồ sơ xin làm hộ chiếu, đi lại và thị thực nhập cảnh
 • Viết thư mời thân nhân ở nước ngoài muốn đến Canada
 • Thay đổi địa chỉ

Thuế và Các Khoản Phúc Lợi Từ Thuế

Chúng tôi giúp những người đủ điiều kiện sử dụng dịch vụ:

 • Liên hệ Cơ Quan Thuế Canada (CRA) thay mặt cho những khách hàng không nhận được hay có thắc mắc về khoản Phúc Lợi Từ Thuế Cho Trẻ Em của Canada (CCTB), Phúc Lợi Chăm Sóc Trẻ Em Phổ Thông (UCCB) hay hoàn thuế giá trị gia tăng (GTS/HST)
 • Cung cấp những thông tin tổng quát về thuế
 • Cung cấp thông tin về Trái Phiếu Đảm Bảo Việc Học Của Canada khuyến khích dành một khoản tiết kiệm cho việc học tập của con trẻ
 • Giúp thông báo với CRA về việc thay đổi địa chỉ
 • Giúp thiết lập việc thanh toán trực tiếp bằng tiền gửi trực tiếp thay vì bằng séc
 • Sắp xếp các cuộc hẹn với các văn phòng hỗ trợ khai thuế tình nguyện cho khách hàng có thu nhập thấp

Hỗ Trợ Các Dịch Vụ Y Tế và Sức Khoẻ

Nhân Viên Bộ Phận Hỗ Trợ Ổn Định Cuộc Sống của NSS giúp những khách hàng có đủ điều kiện giao dịch với Sở Y Tế, bệnh viện, bộ phận Chăm Sóc Sức Khoẻ Cộng Đồng và các dịch vụ y tế. Những dịch vụ này bao gồm:

 • Sắp xếp các cuộc hẹn liên quan đến y tế và chuyên khoa với nha sĩ, bác sĩ, phòng khám hay bệnh viện
 • Sắp xếp phiên dịch theo yêu cầu của khách hàng cho các cuộc hẹn liên quan đến y tế
 • Hỗ trợ cho việc thay đổi Thẻ Bảo HIểm Y Tế hay điều chỉnh sai sót cho đúng tên người trên Thẻ
 • Hỗ trợ đăng ký Chương Trình Phúc Lợi Sức Khoẻ Gia Đình (chương trình hỗ trợ tiền thuốc cho người có thu nhập thấp)
 • Hỗ trợ đăng ký Chương Trình Chăm Sóc Răng Miệng Cho Trẻ Em (trẻ em dưới 17 tuổi) và cấp thẻ miễn 20% cho gia đình có thu nhập thấp
 • Đưa tên khách hàng vào danh sách Đăng Ký Bác Sĩ Gia Đình của Tỉnh Bang nếu chưa được yêu cầu trong quá trình tiếp nhận
 • Hỗ trợ khách hàng xin thanh toàn hoàn tiền lại cho các hoá đơn y tế khi họ đủ điều kiện được nhận lại (trong và ngoài Tỉnh Bang)
 • Giới thiệu các khách hàng có thai gặp bác sĩ tại các Phòng Khám Đa Khoa có tiếp nhận người mới định cư
 • Giới thiệu khách hàng đến Trung Tâm Richmond hay các trung tâm sức khoẻ tâm thần khác

Hỗ Trợ Các Dịch Vụ Liên Quan Đến Đời Sống Xã Hội / Chăm Sóc Trẻ Em và Gia Đình

Nhóm Dịch Vụ này của NSS bao gồm:

 • Hoạt động như người liên lạc giữa khách hàng và nhân viên công tác xã hội về các vấn đề liên quan đến nhu cầu ổn định cuộc sống của khách hàng
 • Liên hệ với Bộ Phận Dịch Vụ Công Tác Xã Hội để được phê duyệt trước chi phí bảo hiểm ở trung tâm mắt kính, phòng nha v.v
 • Tạo điều kiện thực hiện các cuộc gặp gỡ giữa khách hàng và nhân viên công tác xã hội
 • Đại diện cho những khách hàng không nhận được tiền trợ cấp hàng tháng liên lạc với nhân viên công tác xã hội
 • Giới thiệu Chương Trình Trợ Cấp Chi Phí Chăm Sóc Trẻ Em để hỗ trợ chi phí gửi nhà trẻ cho khách hàng
 • Cập nhật với Bộ Phận Dịch Vụ Công Tác Xã Hội về tình trạng gia đình của khách hàng để làm đơn đăng ký tham gia chương trình Nhà Ở Gia Đình

Các DỊch Vụ Khác

Nhân Viên Bộ Phận Hỗ Trợ Ổn Định Cuộc Sống NSS cũng:

 • Phản hồi các email yêu cầu cung cấp thông tin gửi đến trên trang web này
 • Phối hợp làm dịch vụ dịch thuật bằng lái xe
 • Giới thiệu khách hàng đến Trung Tâm Dịch Vụ Một Cửa thuộc Chính Phủ ở PEI (Access PEI), và khi cần thì sắp xếp lịch hẹn thi lấy bằng lái xe
 • Tìm kiếm các cơ sở giữ trẻ cho khách hàng (học sinh mẫu giáo và học sinh từ lớp 1 trở đi được chương trình Hỗ trợ Học tập Bậc Phổ thông tiếp nhận)
 • Đóng vai trò trung gian hoà giải giữa khách hàng và chủ nhà của họ
Guide for Newcomers: Important Canadian Documents
Guide for Newcomers: Money and Finances
Guide for Newcomers: Health

Nhóm thực hiện chương trình

Rosalie Blanchard

Rosalie Blanchard
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 207

Charlottetown
Alex Yin

Alex Yin
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 228

Elina Lialiuk

Elina Lialiuk

(902) 628-6009 ext. 215

Jinyoung Shin

Jinyoung Shin

(902) 628-6009 ext. 205

Larysa Petruk

Larysa Petruk

(902) 628-6009 ext. 260

Nicole Cuiying Li

Nicole Cuiying Li
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 206

Octavio Medina

Octavio Medina

(902) 628-6009 ext. 261

Reem Alkhoury-Sicoe

Reem Alkhoury-Sicoe

(902) 628-6009 ext. 211

Samia Alkhouri

Samia Alkhouri
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 221

Summerside

Immigrating to Canada?

Free online tools, resources and courses designed to help you find a job in your field in Canada