Dịch Vụ Phiên Dịch và Dịch Thuật

Dịch Vụ Phiên Dịch

Hiệp Hội Những Người Mới Định Cư đến Canada ở PEI cung cấp dịch vụ phiên dịch cho tất cả khách hàng bất kể họ thuộc loại hình nhập cư nào. Những người phiên dịch và dịch thuật được huấn luyện nội bộ. Họ không được cấp chứng chỉ hành nghề. Khách hàng được miễn phí dịch vụ phiên dịch cho những việc sau:

  • Đăng ký ban đầu với PEIANC
  • Làm hồ sơ xin cấp các giấy tờ pháp lý quan trọng và thụ hưởng các dịch vụ (Số bảo hiểm xã hội SIN, Phúc Lợi Từ Thuế Cho Trẻ Em của Canada, Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI, v.v.)
  • Các cuộc hẹn chăm sóc y tế, khám mắt, khám răng
  • Đăng ký nhập học
  • Quy trình đăng ký cho khách hàng là học sinh/sinh viên mới
  • Các cuộc họp phụ huynh với thầy cô ở trường
  • Các cuộc họp với nhân viên của PEIANC

Trong một số trường hợp khi PEIANC không cung cấp người phiên dịch, nhân viên của PEIANC có thể giới thiệu một phiên dịch viên với khách hàng, và tiền thù lao sẽ được thoả thuận giữa hai bên. Trong những trường hợp như vậy, tiền thù lao thường được tính bởi người phiên dịch.

Dịch Vụ Dịch Thuật

Dịch vụ phải trả phí được cung cấp để dịch thuật các loại giấy tờ sau:

  • Bằng lái xe nước ngoài (50 đô la Canada một bản dịch thông thường và 30 đô la Canada đối với sinh viên)
  • Các giấy tờ liên quan đến việc làm

Phí dịch thuật cho bất cứ loại giấy tờ nào ngoài bằng lái xe được tính là 20 cents cho một từ. Đối với những công việc dịch thuật khác, người nhập cư sẽ trả phí cho PEIANC và người dịch thuật sẽ nộp chứng từ yêu cầu PEIANC thanh toán.

Tìm thông tin liên hệ ở bên phải của trang