Dịch vụ dịch thuật và phiên dịch

Dịch vụ phiên dịch

Tại IRSA, chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch cho tất cả các khách hàng không phân biệt tình trạng nhập cư. Các phiên dịch viên của chúng tôi được đào tạo và chứng nhận bởi IRSA. Những dịch vụ phiên dịch dưới đây được cung cấp miễn phí:

  • Lần đầu tiên làm thủ tục đăng ký trở thành khách hàng của IRSA
  • Tham dự các cuộc họp với nhân viên IRSA
  • Điền hồ sơ đăng ký sử dụng tài liệu và dịch vụ thiết yếu
  • Các cuộc hẹn y tế chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả những cuộc hẹn về nha khoa và thị lực)
  • Đăng ký nhập học trường phổ thông
  • Các buổi họp phụ huynh/giáo viên

Đối với các nhu cầu khác, nếu IRSA không thể cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí, chúng tôi có thể kết nối trực tiếp khách hàng với phiên dịch viên. Trong những trường hợp đó, việc thanh toán sẽ được thoả thuận giữa khách hàng và người phiên dịch và khoản chi phí dịch vụ được xác định tuỳ thuộc theo người phiên dịch đó.

Dịch vụ dịch thuật

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật với mức phí sau:

  • Giấy phép lái xe nước ngoài — phí dịch thuật một giấy phép lái xe là 50$ (30$ đối với sinh viên)
  • Các loại giấy tờ liên quan đến lao động việc làm

Bản dịch bất kỳ tài liệu nào khác với giấy phép lái xe được tính với đơn giá 20 cent mỗi từ.