Hurricane Fiona - response and recovery
New Name - Same Supports and Services
Guide for Newcomers to PEI, Canada
Bạn không đơn độc đâu. Tất cả chúng ta đều có hoàn cảnh như nhau. Hãy yêu cầu được giúp đỡ khi bạn thấy cần thiết.

Tin Tức - Thông Báo - Sự Kiện Đang Diễn Ra

Những Điều Cần Biết

Hurricane Fiona Response and Recovery
Thg 9 29 2022
Help and support updates
UPDATE: IRSA's phone lines and email service have been restored. Please be patient as we catch up with any messages that may have been sent during the 5-day outage. The offices are still closed to the public as our staff deals with the storm's aftermath. Check back for updates. Meanwhile, find out about help and support available across the Island.
IRSA Employment Opportunity: Settlement Worker
Thg 9 23 2022
Deadline to apply: 30 September 2022
Immigrant & Refugee Services Association PEI is hiring a settlement worker for a full-time maternity leave replacement position.
IRSA Employment Opportunity: Accounting Clerk
Thg 9 23 2022
Deadline to apply: 30 September 2022
Immigrant & Refugee Services Association PEI is hiring an accounting clerk for a full-time term position.
IRSA Employment Opportunity: Canadian Life Skills Worker
Thg 9 23 2022
Deadline to apply: 30 September 2022
Immigrant & Refugee Services Association PEI is hiring a Canadian Life Skills worker for a full-time term position.

Những Việc Cần Làm

Chương trình Học và Tìm hiểu về Canada (Canada School)
Chương trình cung cấp thông tin và hướng dẫn ban đầu nhằm giúp những người mới đến hòa nhập với cuộc sống ở Canada
Chương trình Canada School được thiết kế dành cho những người mới định cư đến Canada ở PEI hoặc đã sống ở đây dưới hai năm, tuy nhiên, tất cả những người nhập cư đều được mời tham dự. Chương trình cung cấp một chuỗi các buổi thuyết trình về các chủ đề khác nhau, được thực hiện trực tuyến (online) hoặc trực tiếp.
Chương trình Chuẩn bị Sẵn sàng cho Tương lai
Chương trình tư vấn một kèm một dành cho thanh thiếu niên là người mới nhập cư
Có phải bạn đang ở độ tuổi từ 15 đến 18 và có thắc mắc về tương lai của mình không? Bạn không đơn độc đâu! Chuẩn bị Sẵn sàng cho Tương lai là chương trình giúp những người trẻ chuẩn bị cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học.
Fresh Air Fun
Get some fresh air and explore PEI
Join us for Fresh Air Fun! Each week, we explore a new area of Prince Edward Island with newcomers who wish to get to know their new home better. Adults and children are welcome.

Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada