Guide for Newcomers to PEI, Canada
New Name - Same Supports and Services
Bạn không đơn độc đâu. Tất cả chúng ta đều có hoàn cảnh như nhau. Hãy yêu cầu được giúp đỡ khi bạn thấy cần thiết.

Tin Tức - Thông Báo - Sự Kiện Đang Diễn Ra

Những Điều Cần Biết

IRSA Employment Opportunity: Newcomer Orientation Coordinator
Thg 5 08 2023
Deadline to apply: 19 May
IRSA is hiring a full-time Newcomer Orientation Coordinator. The primary area of focus for this position is to provide information and orientation services to adult newcomers who have recently arrived in PEI.
Summer student employment opportunity: Business Proposal Writer
Thg 5 01 2023
Deadline to Apply: 12 May
IRSA is hiring a student in a full-time term position in the role of Business Proposal Writer this summer.
An Urgent Appeal to Islanders: Host a Family from Ukraine
Thg 2 01 2023
More Ukrainians expected to arrive in PEI
We are appealing to Island residents to consider becoming hosts for Ukrainians fleeing the war in their country. With winter in full swing and much of the heating and water supply infrastructure no longer functional in Ukraine, many who thought they could stay in their country with the ongoing war are now forced to flee.
Get Involved: Opportunity to Serve on IRSA Board of Directors
Thg 11 24 2022
We are looking for expressions of interest
Immigrant & Refugee Services Association PEI is seeking expressions of interest from people who would like to serve on the Board of Directors.

Những Việc Cần Làm

Learn About Canadian Taxes and Tax Benefits
CRA Resources for Newcomers to Canada
Canada Revenue Agency (CRA) has developed resources to support newcomers to Canada — sign up for a webinar, or check out videos, factsheets and infographics. Some resources are available in multiple languages.
Chương trình Học và Tìm hiểu về Canada (Canada School)
Chương trình cung cấp thông tin và hướng dẫn ban đầu nhằm giúp những người mới đến hòa nhập với cuộc sống ở Canada
Chương trình Canada School được thiết kế dành cho những người mới định cư đến Canada ở PEI hoặc đã sống ở đây dưới hai năm, tuy nhiên, tất cả những người nhập cư đều được mời tham dự. Chương trình cung cấp một chuỗi các buổi thuyết trình về các chủ đề khác nhau, được thực hiện trực tuyến (online) hoặc trực tiếp.
Chương trình Chuẩn bị Sẵn sàng cho Tương lai
Chương trình tư vấn một kèm một dành cho thanh thiếu niên là người mới nhập cư
Có phải bạn đang ở độ tuổi từ 15 đến 18 và có thắc mắc về tương lai của mình không? Bạn không đơn độc đâu! Chuẩn bị Sẵn sàng cho Tương lai là chương trình giúp những người trẻ chuẩn bị cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học.

Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada