Guide for Newcomers to PEI, Canada
New Name - Same Supports and Services
Bạn không đơn độc đâu. Tất cả chúng ta đều có hoàn cảnh như nhau. Hãy yêu cầu được giúp đỡ khi bạn thấy cần thiết.

Tin Tức - Thông Báo - Sự Kiện Đang Diễn Ra

Những Điều Cần Biết

IRSA Employment Opportunity: Volunteer Recruiter
Thg 2 02 2023
Deadline to apply: 8 February
IRSA is looking for a full-time Volunteer Recruiter. This position focuses on recruiting, training and supporting the IRSA volunteers engaged through various programs and projects.
An Urgent Appeal to Islanders: Host a Family from Ukraine
Thg 2 01 2023
More Ukrainians expected to arrive in PEI
We are appealing to Island residents to consider becoming hosts for Ukrainians fleeing the war in their country. With winter in full swing and much of the heating and water supply infrastructure no longer functional in Ukraine, many who thought they could stay in their country with the ongoing war are now forced to flee.
IRSA Employment Opportunity: Manager of the Employment Assistance Services
Thg 1 30 2023
Deadline to apply: 10 February 2023
IRSA is looking for a Manager of the Employment Assistance Services (EAS). This role focuses on developing and implementing employment assistance programs at IRSA, and leading the EAS team.
Get Involved: Opportunity to Serve on IRSA Board of Directors
Thg 11 24 2022
We are looking for expressions of interest
Immigrant & Refugee Services Association PEI is seeking expressions of interest from people who would like to serve on the Board of Directors.

Những Việc Cần Làm

IRSA's Certified Interpreter Training
Training session dates to be announced in January
If you are fluent in English and another language and are interested in joining IRSA's team of interpreters for occasional part-time work, this training is for you. The training is open to new interpreters and those already working in that role with our organization.
Chương trình Học và Tìm hiểu về Canada (Canada School)
Chương trình cung cấp thông tin và hướng dẫn ban đầu nhằm giúp những người mới đến hòa nhập với cuộc sống ở Canada
Chương trình Canada School được thiết kế dành cho những người mới định cư đến Canada ở PEI hoặc đã sống ở đây dưới hai năm, tuy nhiên, tất cả những người nhập cư đều được mời tham dự. Chương trình cung cấp một chuỗi các buổi thuyết trình về các chủ đề khác nhau, được thực hiện trực tuyến (online) hoặc trực tiếp.
Chương trình Chuẩn bị Sẵn sàng cho Tương lai
Chương trình tư vấn một kèm một dành cho thanh thiếu niên là người mới nhập cư
Có phải bạn đang ở độ tuổi từ 15 đến 18 và có thắc mắc về tương lai của mình không? Bạn không đơn độc đâu! Chuẩn bị Sẵn sàng cho Tương lai là chương trình giúp những người trẻ chuẩn bị cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học.

Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada