Guide for Newcomers to PEI, Canada
Bạn không đơn độc đâu. Tất cả chúng ta đều có hoàn cảnh như nhau. Hãy yêu cầu được giúp đỡ khi bạn thấy cần thiết.

Tin Tức - Thông Báo - Sự Kiện Đang Diễn Ra

Những Điều Cần Biết

Get Involved: Opportunity to Serve on IRSA Board of Directors
Thg 6 12 2024
We are looking for expressions of interest
Immigrant & Refugee Services Association PEI is seeking expressions of interest from people who would like to serve on the Board of Directors.
Thời gian nghỉ lễ của IRSA
Thg 12 12 2023
Các văn phòng đóng cửa từ ngày Giáng sinh cho đến hết Tết Dương lịch
Văn phòng của IRSA ở thành phố Charlottetown và thành phố Summerside sẽ đóng cửa nghỉ lễ bắt đầu từ 12:00 giờ trưa thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2023.
Lời Tưởng niệm: Ông Craig Mackie (1950 - 2022)
Thg 11 18 2022
Từ toàn thể nhân viên, ban giám đốc và hội đồng quản trị của IRSA
Toàn thể nhân viên, ban giám đốc và hội đồng quản trị của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư và Người Tị nạn đến PEI vô cùng thương tiếc khi được tin cựu Giám đốc Điều hành Craig Mackie đã qua đời vào ngày 2 tháng 11 năm 2022. Sự kiên cường chống chọi với bệnh tật đã thể hiện cách ông Craig tiếp cận cuộc sống, chấp nhận đương đầu với căn bệnh như một phần trong hành trình của mình ở thế giới này.
Văn phòng của IRSA ở Charlottetown Mở cửa Phục vụ Công chúng
Thg 4 14 2022
Bắt đầu mở cửa phục vụ vào thứ Tư, ngày 20 tháng 4
Văn phòng IRSA ở Charlottetown mở cửa trở lại hoàn toàn để phục vụ khách hàng hiện tại, khách hàng mới cũng như công chúng. Văn phòng ở Summerside vẫn đóng cửa và trong thời gian này khách hàng trong khu vực sẽ được phục vụ theo lịch hẹn.

Những Việc Cần Làm

Learn to Sew - Summerside
Thursday, May 9, 2024 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
*SOLD OUT* IRSA is celebrating the 1st Anniversary of the opening of our new Summerside Office by having special events each week in May!
Canada School: Everything you need to know about mortgages
Thursday, May 2 · 3:00 PM - 4:00 PM
IRSA is thrilled to offer this information session covering everything one should know about mortgages in Canada.
Women's Group - Sound Bath Relaxation Experience
Saturday, April 27, 2024 6:00 PM - 8:00 PM
This in-person event is the perfect opportunity to unwind, relax, and connect with other newcomer women. Immerse yourself in the peaceful atmosphere and leave feeling refreshed and revitalized. Don't miss out on this unique experience!

Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada