Thông Tin Hướng Dẫn Gia Đình Về Trường Học và Đăng Ký Nhập Học

Nhân viên Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập ở Bậc Phổ Thông (YSS) thực hiện việc đánh giá các yêu cầu và đăng ký ban đầu cho tẩt cả gia đình mới nhập cư có con đang độ tuổi đến trường. Quá trình này giúp xác định các nhu cầu và yêu cầu của học sinh liên quan tới việc học tập. Quá trình này bao gồm phần giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho người mới nhập cư đến Canada của IRSA, cũng như việc thu thập thông tin khách hàng, đặt lịch đánh giá khả năng ngôn ngữ cho các em học sinh với Sở Giáo Dục, hỗ trợ phụ huynh đăng ký nhập học và sắp xếp dịch vụ phiên dịch cho phụ huynh và các em khi cần thiết.

Quá trình bao gồm cả việc tiếp cận với những gia đình mới nhập cư có con đến tuổi học mẫu giáo và hướng dẫn họ quy trình đăng ký.

Buổi thông tin về Hệ Thống Trường Công Lập được thực hiện cho mỗi gia đình mới nhập cư để cung cấp các thông tin quan trọng liên quan tới trường lớp như chính sách, quy trình kỹ luật, hệ thống xe buýt đưa đón học sinh, sách giáo khoa, thức ăn dùng cho bữa trưa, điều kiện thời tiết xấu và thông báo trường đóng cửa v.v. Dịch vụ phiên dịch được cung cấp trong các buổi họp này nếu cần thiết.

LƯU Ý: Trước khi tiếp cận các chương trình và dịch vụ được đề cập trên trang này, phải đăng ký trở thành khách hàng với IRSA.

Guide for Newcomers: Information for Parents and Youth

Nhóm thực hiện chương trình

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219

Youth Settlement Services

Charlottetown
Carol Ballesteros

Carol Ballesteros

(902) 628-6009 ext. 222

Cecilia Andrade Gutierrez

Cecilia Andrade Gutierrez

(902) 628-6009 ext. 252

Fadi Saada

Fadi Saada

(902) 628-6009 ext. 229

Lily Tran

Lily Tran

(902) 628-6009 ext. 255

Rawia Al Shami

Rawia Al Shami

(902) 628-6009 ext. 244

Scott Hay

Scott Hay
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 209

Summerside
Tammy Caissie

Tammy Caissie

(902) 628-6009 ext. 266

Maya Doan

Maya Doan

(902) 628-6009 ext. 236

HIPPY Program

Sara Peters

Sara Peters

(902) 628-6009 ext. 233

Suzan Ahmar Dakneh

Suzan Ahmar Dakneh
Receptionist

(902) 628-6009 ext. 204