Đào tạo tiếng Anh dành cho những người mới nhập cư

Những thường trú nhân của Canada hiện đang sinh sống tại PEI được tham gia miễn phí chương trình giáo dục dành cho người lớn nhằm mục đích dạy tiếng Anh cơ bản cho người mới đến. Mục tiêu của chương trình là giúp cho những người mới nhập cư phát triển các kỹ năng giao tiếp đọc, nói, nghe và viết.

Làm thế nào để đăng ký?

Trước khi đăng ký tham gia chương trình, tất cả các ứng viên phải làm Bài Kiểm tra Đánh giá Trình độ Ngoại ngữ có Định Chuẩn của Canada (CLBPT).

Dựa trên trình độ tiếng Anh được xác định thông qua bài kiểm tra CLBPT, các nhân viên hỗ trợ định cư của IRSA sẽ giới thiệu các khách hàng là người mới nhập cư đến trường Cao đẳng Holland nơi mà họ sẽ được xếp vào các lớp học phù hợp với trình độ.