Việc Học Tiếng Anh Đối Với Người Mới Nhập Cư

Những người mới định cư đến PEI là thường trú nhân Canada được quyền tham gia chương trình giáo dục dành cho người lớn được thiết kế riêng để dạy tiếng Anh cơ bản cho người mới đến. Mục đích của chương trình là phát triển kỹ năng giao tiếp đọc, nói, nghe và viết.

Ở Đảo Hoàng Tử Edward, thường trú nhân được học tiếng Anh miễn phí, do được tài trợ của Chính Phủ Liên Bang (LINC - Chương Trình Giảng Dạy Ngôn Ngữ cho Người Mới Định Cư Đến Canada) và của Chính Quyền Tỉnh Bang. Nhu cầu hiện nay lớn hơn số suất học hiện có, và tất cả những người mới nhập cư đủ điều kiện học được đưa vào danh sách chờ.

Đăng Ký Như Thế Nào?

Trươc khi đăng ký học, tất cả các ứng viên phải trải qua Bài Kiểm Tra Xếp Lớp Học Ngoại Ngữ Có Định Chuẩn của Canada (CLBPT), được thực hiện ở văn phòng PEIANC. Dựa trên kết quả của bài kiểm tra CLBPT, người học được đưa vào danh sách chờ dựa theo trình độ tiếng Anh để được tham gia lớp ở Trường Cao Đẳng Holland hay trung tâm ngoại ngữ Study Abroad Canada. Trong thời gian chờ đợi, khách hàng có thể tham gia các lớp học ngoại ngữ tại Trường Cao Đẳng Holland hay trung tâm ngoại ngữ Study Abroad Canada thông qua Chương Trình Học Trả Phí (Fee-Payer Program) của trường. Để biết thêm thông tin về các chương trình phải trả phí, hãy liên hệ với Trường Cao Đẳng Holland hay trung tâm ngoại ngữ Study Abroad Canada.