Các Dịch vụ Hỗ Trợ Tư vấn

Dịch vụ Tư vấn

Nhân viên hỗ trợ tư vấn tại IRSA giúp những người mới nhập cư đối phó với các vấn đề liên quan đến tâm lý và môi trường có thể tác động tiêu cực đến quá trình thích ứng và ổn định cuộc sống. Những yếu tố này có thể đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới tương lai của người mới nhập cư đến Canada liên quan tới sức khỏe tâm thần, mức độ thành công về mặt kinh tế và học thuật cũng như việc hòa nhập xã hội.

Những thách thức mà người mới nhập cư phải đối mặt có thể bao gồm việc thích nghi với lối sống của Canada, hiểu biết về luật pháp và đáp ứng được kỳ vọng của xã hội, Nhân viên tư vấn hỗ trợ các cá nhân và gia đình bằng cách tạo ra môi trường chia sẻ có tính chất cảm thông, an toàn và bảo đảm bí mật để cùng trao đổi về các mối quan ngại, giúp giải quyết vấn đề cá nhân và nỗ lực hướng đến mục tiêu và kỹ năng cá nhân.

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn diễn ra tại văn phòng của IRSA hoặc tại nhà của khách hàng thông qua những buổi trao đổi can thiệp cá nhân hoặc các buổi sinh hoạt nhóm hỗ trợ nhỏ.

Các buổi hội thảo về nuôi dạy con

Là một phần của dịch vụ hỗ trợ tư vấn, IRSA thường tổ chức các buổi hội thảo về cách thức nuôi dạy con cho những người mới nhập cư.

Tất cả những người làm cha mẹ đều phải đối phó các vấn đề điển hình của việc nuôi dạy con như giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ với bạn đồng lứa và biện pháp kỷ luật; nhưng cùng một lúc những người làm cha mẹ mới nhập cư thường phải làm quen với nguyên một hệ văn hóa hoàn toàn mới cùng với một ngôn ngữ mới. Các buổi hội thảo về nuôi dạy con thảo luận về các chủ đề như kỹ năng nuôi dạy trẻ chủ động, xây dựng mối quan hệ gia đình thông qua giao tiếp và sự hợp tác, trách nhiệm và kỷ luật, đồng thời xây dựng lòng can đảm và lòng tự trọng.

Những người tham gia có cơ hội gặp gỡ những người làm cha mẹ khác, chia sẻ kinh nghiệm, nhận được sự ủng hộ và khuyến khích. Kết quả là cải thiện được cách thức giao tiếp trong gia đình, kỹ năng nuôi dạy con và cuộc sống gia đình.

Liên hệ với nhóm những người thực hiện chương trình để tìm hiểu về thời gian hội thảo