Immigrant & Refugee Services Association PEI (IRSA) - Client Registration

Please fill out and submit this registration form if you are a newcomer to Canada settling in the province of Prince Edward Island and are not yet registered with IRSA.

The form must be filled out and submitted for each family member individually. If registering a family, begin with the Principal Applicant. Principal Applicant is the family member who is considered the main applicant in a family's immigration process. If you immigrated alone, you are considered the principal applicant.

The information you enter must match the information in the registrant's immigration documents.

Fields marked with * are mandatory to submit the form.

Relationship to the Principal Applicant
Basic Personal Information

The information you enter must match the information in the immigration documents for this registrant.

If the registrant uses a name or names different from those in their immigration documents, they can be provided to a settlement worker after the registration is completed.

Language Information
  1.  

Contact Information

Please enter the address of your temporary accommodation if you don't have permanent housing yet.

If this registrant is not the Principal Applicant and this person doesn't have their own email address or phone number, please fill out the Principal Applicant's information.

Immigration Information
Employment and Education Information
Additional Information
Are you a real person? (no robots please)
  1.  
    Please answer the following question:
    Con bò có mấy chân?

Mẫu Đơn Đăng Ký Trở Thành Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ

Mẫu đăng ký này dành cho những người nhập cư mới đến Canada đang bắt đầu ổn định cuộc sống ở tỉnh bang Đảo Hoàng tử Edward (Prince Edward Island), mong muốn được nhận dịch vụ hỗ trợ từ Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) và chưa đăng ký trở thành khách hàng của IRSA.

Lưu ý quan trọng:

Đương Đơn Chính (Principal Applicant) là thành viên gia đình chính thức đứng đơn trong quá trình làm hồ sơ nhập cư của gia đình. Nếu bạn nhập cư một mình, bạn được coi là Đương Đơn Chính.

Nếu đăng ký cho cả gia đình, hãy bắt đầu điền mẫu đơn với Đương Đơn Chính và sau đó là từng thành viên khác của gia đình.

Thông tin bạn nhập phải trùng khớp với thông tin trong hồ sơ định cư.

Hiện chỉ có mẫu đơn đăng ký bằng tiếng Anh. Nếu bạn cần trợ giúp điền mẫu đơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi và sẽ có người liên lạc lại với bạn.

Thông Tin Liên Hệ

Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư và Người Tị nạn đến PEI - IRSA
49 Water Street
Charlottetown, PE C1A 1A3
Bản đồ và chỉ dẫn đường đi

Số điện thoại: 902-628-6009
Số Fax: 902-894-4928