Các Lớp Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Quốc Tịch

Discover Canada
Cuốn sách Khám phá Canada (Discover Canada) có trên trang web của IRCC và có thể đọc trực tuyến, nghe đọc như sách nói, được tải xuống ở định dạng PDF hoặc định dạng sách điện tử (ebook), hay được đặt mua dưới dạng sách in.

IRSA có mở lớp Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Quốc Tịch miễn phí cho các thường trú nhân đã nộp đơn xin nhập tịch Canada và đã được chấp nhận tham dự kỳ thi quốc tịch. Lớp học bao gồm phần trình bày nội dung cuốn sách Khám phá Canada (Discover Canada), cung cấp các bài thi mẫu, tài liệu hỗ trợ học tập và các nguồn tham khảo bổ sung. Người tham gia phải là khách hàng đã đăng ký của IRSA.

Các chủ đề được đề cập bao gồm các biểu tượng của Canada, quyền và trách nhiệm của công dân Canada, lịch sử Canada, Canada hiện đại, các vùng đất ở Canada, hệ thống chính quyền, tư pháp và hệ thống bầu cử Canada.

Lớp học bao gồm bốn buổi học và được tổ chức định kỳ trước ngày thi Quốc tịch đã được ấn định. Ngày tháng tổ chức lớp thay đổi theo từng năm. Các lớp học thường được tổ chức từ 6 giờ đến 8 giờ tối tại văn phòng chính của IRSA. Nếu có nhiều khách hàng đăng ký lớp học hơn so với điều kiện chỗ ngồi của lớp học, những người có lịch thi sớm sẽ được ưu tiên.

Khách hàng tham gia lớp Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Quốc Tịch được yêu cầu đến sớm vài phút trước giờ học và có một bản copy của cuốn sách Khám phá Canada. Cuốn sách này được đăng trên trang web của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC).

Các lớp Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Quốc Tịch sẽ được lên lịch ngay sau khi nhân viên của IRSA biết được ngày thi. Nếu bạn là thường trú nhân chuẩn bị làm bài thi nhập tịch Canada và là khách hàng đã đăng ký của Dịch vụ Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi để đăng ký một suất trong lớp học tiếp theo.

_ _

_ _

902-628-6009