Chương Trình Huấn Luyện Kỹ Năng Sống Ở Canada

Chương Trình Huấn Luyện Kỹ Năng Sống Ở Canada nhằm hướng dẫn và hỗ trợ cho những di dân tỵ nạn mới đến thích ứng với cuộc sống ở Canada. Chương trình được tiến hành trong vòng 12 tuần ngay sau khi nhập cư.

Chủ đề thảo luận khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của khách hàng và có thể bao gồm cách giữ vệ sinh, điều kiện sống trong chung cư, cách thức nuôi dạy con ở Canada, hay phương tiện giao thông công cộng.

Các Hội Thảo Của Chương Trình

Chương Trình Huấn Luyện Kỹ Năng Sống Ở Canada cũng tổ chức hàng loạt hội thảo với những chủ đề khác nhau cho tất cả những người mới đến, cho dù họ thuộc loại hình định cư nào.

Để biết lịch trình các hội thảo, hãy liên hệ với Nhân Viên Chương Trình Huấn Luyện Kỹ Năng Sống Ở Canada.

Tìm thông tin liên hệ ở bên phải của trang