Bài Kiểm Tra Xếp Lớp Học Ngoại Ngữ Có Định Chuẩn của Canada

Đánh Giá Khả Năng Sử Dụng Tiếng Anh

Bài Kiểm Tra Xếp Lớp Học Ngoại Ngữ Có Định Chuẩn của Canada (CLBPT) là bước đầu tiên người mới nhập cư đã trưởng thành cần làm khi đăng ký học tiếng Anh ở tỉnh bang Đảo Hoàng Tử Edward. Ứng viên phải trải qua phần đánh giá bốn kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói. Sau khi được đánh giá, người mới đến được giới thiệu đến một trường học tiếng Anh theo sự lựa chọn của họ. Một khi đã làm thủ tục ghi danh, người học phải liên hệ trực tiếp với trường về những thay đổi, việc nghỉ học hay các thông tin liên quan đến lịch làn việc hay kế hoạch đi xa.

Để được làm bài kiểm tra tiếng Anh CLBPT miễn phí ở Hiệp Hội Những Người Mới Định Cư đến Canada ở PEI, ứng viên phải:

  • Là thường trú nhân Canada
  • Là người mới nhập cư hiện đang cư trú ở Đảo Hoàng Tử Edward
  • Là khách hàng đã đăng ký với PEIANC

Bài kiểm tra ngoại ngữ đầu tiên thường được lên lịch thực hiện trong quá trình tiếp nhận ở PEIANC.

Làm bài kiểm tra CLBPT đầu tiên được miễn phí cho tất cả thường trú nhân. Khoản lệ phí 50 đô la Canada áp dụng với trường hợp làm bài kiểm tra lần thứ hai hay với những ai không phải là thường trú nhân.

Đánh Giá Khả Năng Sử Dụng Tiếng Pháp

Những người nhập cư nói tiếng Pháp có thể đăng ký với Trung tâm hỗ trợ người mới đến ở Đảo Hoang Tử Edwards (Centre d'aide aux nouveaux arrivants (CANA) de l'Île-du-Prince-Édouard) hay cơ quan dịch vụ ổn định cuộc sống cho người sử dụng tiếng Pháp ở PEI để làm bài kiểm tra.