Canada Gắn Kết— Chương Trình Hoà Nhập dành cho Những Người Mới Nhập Cư

Chương Trình Canada Gắn Kết Là Gì?

Chương trình Canada Gắn Kết giới thiệu những người mới nhập cư với một tình nguyện viên - một cư dân sống ổn định trong cộng đồng Đảo Hoàng Tử Edward. Chương trình được thiết kế để tạo cơ hội cho những người mới nhập cư, chủ yếu là những người tỵ nạn, hoà nhập sâu rộng hơn, giúp họ thích ứng với cuộc sống ở PEI và tạo được những mối quan hệ xã hội. Chương trình giúp những người mới đến tìm hiểu về các quy tắc ứng xử theo văn hoá địa phương và những điều nên làm, cũng như cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ thông dụng trong đời sống. Chương trình cũng tìm ra những cơ hội khác cho những người mới nhập cư từ sự giúp đỡ của bản thân, vợ chồng và gia đình người tình nguyện.

Những người nhập cư hàng năm đến đất nước chúng ta để xây dựng cuộc sống mới cho họ và gia đình. Họ đến từ những hoàn cảnh, nền văn hoá, và tình trạng khác nhau. Họ đang đối mặt với nhiều thách thức khi đến sống trong một môi trường mới. Những tình nguyện viên của Chương Trình Canada Gắn Kết giúp cho những người mới nhập cư cảm thấy được chào đón bằng cách dành thời gian cho nhau, trao đổi về những khía cạnh khác nhau của cuộc sống ở PEI và tạo ra mối quan hệ giữa người với người, với các nhóm và tổ chức trong cộng đồng.

Những tình nguyện viên của Chương Trình Canada Gắn Kết được lựa chọn cẩn thận để bắt cặp phù hợp những người mới nhập cư, dựa trên nghề nghiệp và mối quan tâm chung, và cũng dựa trên nhiều yếu tố khác nữa.

Tình Nguyện Viên của Chương Trình Canada Gắn Kết

Là Tình Nguyện Viên của chương trình, bạn trở thành một hướng dẫn viên về cuộc sống trong cộng đồng. Đây là cơ hội thú vị cho bạn và gia đình làm quen với nhiều người và thưởng thức một cảm nhận khác biệt về cộng đồng của chính bạn.

Tình Nguyện Viên của Chương Trình Canada Gắn Kết Làm Gì?

Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn dành thời gian từ hai đến bốn giờ mỗi tuần cho đối tác của bạn trong vòng hai đến bốn tuần để:

 • Chia sẻ thông tin về phong tục, văn hoá và xã hội Canada
 • Chia sẻ cảm nhận về cuộc sống ở Canada
 • Có thời gian giải trí cùng với nhau
 • Ủng hộ tinh thần
 • Tạo cơ hội thực hành tiếng Anh hay tiếng Pháp thông dụng trong đời sống
 • Có cơ hội tham dự các sự kiện giải trí miễn phí do IRSA tổ chức

Những người tình nguyện viên của Chương Trình Canada Gắn Kết không cung cấp:

 • Chỗ trú ngụ
 • Thức ăn
 • Trợ giúp tài chính

Bạn Nhận Được Gì Từ Chương Trình?

Việc trở thành Tình Nguyện Viên của Chương Trình Canada Gắn Kết tạo cho bạn cơ hội thu thập kiến thức mới và ghi nhận sự hiểu biết của bạn về:

 • Các nền văn hoá khác
 • Các đất nước và dân tộc khác
 • Khả năng xoay xở và tài tháo vát của con người
 • Cộng đồng của chúng ta với một cách cảm nhận hoàn toàn tươi mới