Quỹ Cho Người Nhập Cư Vay Để Phát Triển Nghề Nghiệp ở vùng Đại Tây Dương (vùng Atlantic)

Người mới nhập cư có thể đối mặt với nhiều rào cản liên quan đến việc làm, đặc biệt là khi chứng chỉ bằng cấp ở nước ngoài của họ không được công nhận ở Canada hay khi việc đào tạo huấn luyện và kinh nghiệm làm việc không phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

Quỹ Cho Người Nhập Cư Vay Để Phát Triển Nghề Nghiệp ở vùng Atlantic là một quỹ tín dụng vi mô dành cho những người được đào tạo quốc tế. Mục đích của quỹ là cung cấp tín dụng vi mô (khoản vay nhỏ) hỗ trợ cho người mới đến vượt qua những trở ngại tài chính có được chứng chỉ hành nghề, tham gia vào lực lượng lao động và làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp trước kia hay trong những lĩnh vực liên quan.

Để biết thêm thông tin về chương trình, hãy truy cập trang web Atlantic Immigrant Career Loan Fund (Quỹ Cho Người Nhập Cư Vay Để Phát Triển Nghề Nghiệp ở vùng Atlantic) hay liên hệ với Người Phụ Trách Chương Trình. Tìm thông tin liên hệ ở bên phải của trang