Về Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập ở Bậc Phổ Thông

Đội ngũ Hỗ trợ Học tập bậc Phổ thông (YSS) hỗ trợ các em học sinh là người nhập cư (từ lớp Mẫu giáo đến Lớp 12) có đăng ký với IRSA và phụ huynh của các em. YSS hỗ trợ các thanh thiếu niên là người mới đến thành công trong hệ thống trường học Canada, định hướng và chuyển giao các kỹ năng để giúp các em thích nghi với văn hóa Canada, và giúp các em vượt qua những thách thức thuộc về xã hội, tình cảm, về quan hệ gia đình hay các mối quan hệ khác. Nhân viên Hỗ trợ Học tập bậc Phổ thông đại diện cho lợi ích của các em và gia đình mới nhập cư khi cần thiết.

Khi có yêu cầu, Nhân Viên YSS cùng với các giáo viên và nhân viên hành chánh trong hệ thống trường học ở Đảo Hoàng Từ Edward xác định và đáp ứng các nhu cầu của học sinh mới nhập cư và giúp giải quyết các vấn đề giữa nhà trường với học sinh và gia đình.

Một số dịch vụ được cung cấp:

  • Tổ chức các buổi thông tin về Hệ Thống Trường Học Công Lập ở PEI cho phụ huynh và học sinh
  • Hỗ trợ phụ huynh đăng ký cho con em vào học ở các trường phổ thông và mẫu giáo
  • Hỗ trợ dịch vụ phiên dịch và dịch thuật khi làm việc về các nội dung liên quan đến trường lớp
  • Liên lạc giữa gia đình và nhà trường
  • Giới thiệu đến các bộ phận khác của IRSA hay các dịch vụ khác của cộng đồng khi cần thiết
  • Tổ chức các hội thảo và hoạt động cho học sinh
  • Hỗ trợ các em học sinh tham gia vào hoạt động thể thao, chẳng hạn như cung cấp thông tin và tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính

LƯU Ý: Trước khi tiếp cận các chương trình và dịch vụ được đề cập trên trang này, phải đăng ký trở thành khách hàng với IRSA.

Guide for Newcomers: Information for Parents and Youth

Nhóm thực hiện chương trình

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219

Youth Settlement Services

Charlottetown
Cecilia Andrade Gutierrez

Cecilia Andrade Gutierrez

(902) 628-6009 ext. 252

Lily Tran

Lily Tran

(902) 628-6009 ext. 255

Rawia Al Shami

Rawia Al Shami

(902) 628-6009 ext. 244

Scott Hay

Scott Hay
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 209

Summerside
Tammy Caissie

Tammy Caissie

(902) 628-6009 ext. 266

Maya Doan

Maya Doan

(902) 628-6009 ext. 236

HIPPY Program

Sara Peters

Sara Peters

(902) 628-6009 ext. 233

Suzan Ahmar Dakneh

Suzan Ahmar Dakneh
Receptionist

(902) 628-6009 ext. 204