Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Quốc Tịch Canada

Là người mới nhập cư, sau thời gian lo cho các nhu cầu ổn định cuộc sống cơ bản và sống đủ thời gian ở Canada với tư cách là thường trú nhân, lúc này là thời điểm để bạn nghĩ về việc trở thành công dân Canada. Bạn cũng có thêm quyền và nghĩa vụ sau khi nhập quốc tịch. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, một trong những điểm khác biệt chủ yếu giữa thường trú nhân và công dân là quyền được bầu cử dân chủ.

Trong phần này của Tài Liệu Hướng Dẫn, bạn tìm hiểu thêm về:

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.