Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Văn Hoá và Đời Sống Xã Hội

Để thực sự là một thành viên của xã hội, điều quan trọng là phải tìm hiểu về văn hoá và gắn liền với đời sống xã hội. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động xã hội, bạn có cơ hội gặp gỡ mọi người và thích ứng với cuộc sống mới ở Canada nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bạn không cần phải chối bỏ nền văn hoá của mình để làm điều này.

Phần này của Tài Liệu Hướng Dẫn có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về văn hoá và đời sống xã hộ ở Canada và PEI, và có thể cung cấp cho bạn một số ý tưởng về cách thức tham gia vào cộng đồng mới của bạn. Các chủ đề của phần này bao gồm:

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.