Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Công Nhận Bằng Cấp và Trình Độ Chuyên Môn

Điều quan trọng là bạn có thể sử dụng được bằng cấp và kinh nghiệm làm việc ở quốc gia mà bạn từng sinh sống trước đây. Trước khi bạn bắt đầu làm việc hoặc học tập tại Canada, một số nhà tuyển dụng, các tổ chức giáo dục sau phổ thông trung học (trường đại học và cao đẳng), các cơ quan chức năng và đơn vị hướng dẫn tập sự có thể yêu cầu bạn phải có văn bản công nhận bằng cấp được một đơn vị dịch vụ chuyên thẩm định bằng cấp hợp pháp xác nhận.

Cách tốt nhất để bạn bắt đầu quá trình được đánh giá công nhận trình độ quốc tế tương đương là so sánh trình độ của bạn với một người được đào tạo ở Canada để làm một công việc tương tự. Nếu nghề nghiệp chuyên môn của bạn có quy định phải được công nhận, điều quan trọng là bạn phải tuân theo các yêu cầu đánh giá trình độ tương đương do cơ quan chức năng hoặc đơn vị hướng dẫn tập sự đưa ra.

Có nhiều loại văn bằng, tài liệu liên quan đến việc học tập, đào tạo và kinh nghiệm của bạn có thể giúp các cơ quan, tổ chức thuộc Canada đánh giá được trình độ quốc tế tương đương của bạn. Các loại giấy tờ, hồ sơ có thể được yêu cầu bao gồm:

  • bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ của các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông hoặc trường nghề
  • mô tả chương trình hoặc môn học liên quan đến quá trình học tập của bạn
  • bảng điểm
  • chứng chỉ tập sự
  • thư của các công ty tuyển dụng trước đây
  • bản nhận xét hiệu quả công việc (performance review)
  • mô tả công việc bạn đã làm trước đây
  • lý lịch cá nhân
  • thư giới thiệu
  • văn bản xác nhận thay đổi tên họ, nếu họ và tên trên bất kỳ tài liệu nào khác với tên chính thức hiện tại của bạn

Bạn cũng sẽ được yêu cầu xuất trình Thẻ Thường Trú Nhân, Giấy Xác Nhận ĐIều KIện Thường Trú Nhân hoặc Thẻ Công Dân Canada trong quá trình đánh giá.

Chứng Chỉ Nghề

Chương trình Chứng Chỉ Nghề Cấp Liên Bang (Red Seal) thiết lập tiêu chuẩn cho hầu hết các nghề ở Canada. Với Chứng Chỉ Nghề Cấp Liên Bang (Red Seal), một người thợ hay lao động có tay nghề có thể làm việc trong lĩnh vực nghề của mình trên khắp Canada.

Ở PEI, nhiều nghề đòi hỏi phải được đào tạo và có chứng nhận bằng văn bằng cụ thể. Nếu bạn muốn được cấp Chứng Chỉ Nghề Cấp Liên Bang (Red Seal) ở PEI, bạn cần tham khảo sở phụ trách Chương Trình Thực Tập Đào Tạo Nghề (Apprenticeship Section).

Hỗ Trợ Cho Việc Công Nhận Trình Độ Chuyên Môn

Tất cả lao động có tay nghề và những người làm việc chuyên môn đều có thể liên hệ với các tư vấn viên việc làm ở Bộ Phận Dịch Vụ Hỗ Trợ Việc Làm (EAS) tại PEIANC để được hỗ trợ cho việc công nhận bằng cấp và trình độ chuyên môn.

Tư vấn việc làm PEIANC cũng có thể giúp bạn tìm những người dịch thuật chuyên nghiệp được công nhận để dịch hồ sơ của bạn nếu cần thiết. Hãy hỏi nhân viên tư vấn xem bạn có đủ điều kiện được chi trả chi phí dịch thuật từ chương trình việc làm không. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.