Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Các Trường Cộng Đồng

Việc học tập không chỉ diễn ra ở các trường học. Hàng năm, một số cộng đồng dân cư trên khắp PEI tổ chức các lớp học tại trường cộng đồng trong những tháng mùa thu và mùa đông. Các Trường Cộng Đồng PEI đã tồn tại hơn 30 năm và cung cấp nhiều loại khóa học khác nhau, chủ yếu dành cho người lớn.

Các trường cộng đồng dựa trên hoạt động tình nguyện của các giảng viên và thành viên hội đồng. Họ làm việc cùng với nhau để đưa ra một chương trình học tập và giải trí cho người học. Chủ đề các khóa học bao gồm tất cả mọi thứ từ nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ và âm nhạc, đến thể dục thể thao, phát triển cá nhân, máy tính, v.v.

Người học phải trả một khoản học phí nhỏ. Các trường thường hoạt động khoảng 10 tuần và kết thúc với một bữa ăn chung.

Các ngành ngư nghiệp, nông nghiệp và du lịch ở PEI mang tính chất thời vụ, trường cộng đồng là một cách tuyệt vời để tận dụng thời gian nhàn rỗi trong mùa thu và mùa đông.

Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan

Các Chủ Đề Liên Quan trong Tài Liệu Hướng Dẫn này

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.