Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Học tiếng Anh

Đã được cập nhật: 2023-11-10

Điều quan trọng là bạn có thể giao tiếp để có thể hòa nhập tốt được với cộng đồng mới, ở trường học, tại nơi làm việc và trong xã hội nói chung. Việc học một ngôn ngữ mới sẽ bớt khó khăn hơn nếu bạn đăng ký tham gia một chương trình học ngoại ngữ.

Đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh

Ngay khi vừa đến PEI, tất cả những người nhập cư trưởng thành là thường trú nhân chưa thông thạo tiếng Anh cần được đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh.

IRSA tổ chức thực hiện bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh một cách chính thức được gọi là Bài Kiểm tra Xếp Lớp học Ngoại ngữ có Định chuẩn của Canada (CLBPT) mà những người nhập cư được yêu cầu phải làm khi đăng ký một khoá học tiếng Anh. Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng ngôn ngữ trong bốn lĩnh vực: nghe, nói, đọc và viết.

Dựa trên kết quả CLBPT của bạn, IRSA sẽ giới thiệu bạn đến các lớp học tiếng Anh phù hợp.

Các chương trình học tiếng Anh

Đối với những người không đủ điều kiện được học ngoại ngữ miễn phí, một số trường ngoại ngữ có mở các khóa học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai (English-as-an-additional-language - EAL) có thu học phí.

Ngoài ra, IRSA còn thực hiện chương trình tình nguyện viên dạy kèm tiếng Anh EAL hợp tác với Thư viện Công cộng PEI (PEI Public Library Services). Các tình nguyện viên dạy kèm đến từ cộng đồng địa phương bắt cặp với những người mới nhập cư muốn được học tiếng Anh một kèm một. Các tình nguyện viên phải được tập huấn trước khi nhận dạy kèm một người mới nhập cư. Bất kỳ người mới đến nào cũng có thể nộp đơn đăng ký tham gia chương trình này, cho dù thuộc loại hình nhập cư nào.

Trường Đại học Đảo Hoàng tử Edward (The University of Prince Edward Island UPEI) có các khóa học EAL mùa hè và tiếng Anh Học thuật Chuẩn bị cho các Chương trình Cao đẳng và Đại học. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Ngoài việc học tiếng Anh tại một cơ sở đào tạo được công nhận, người nhập cư có thể yêu cầu lựa chọn phương án học trực tuyến, được gọi là chương trình Học tiếng Anh tại Nhà dành cho Người mới Nhập cư của Canada (LINC Home Study Canada). Thường là có một danh sách chờ cho một suất học chương trình này. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho những người không thể đến trường học được vì những lý do như bận đi làm, không có điều kiện đến trường hay bận chăm sóc con nhỏ. Mức độ tiếng Anh tối thiểu để đăng ký tham gia chương trình này là cấp độ 2 (dựa trên điểm của bài đánh giá CLBPT).. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Những Cách Khác Để Học Tiếng Anh

Nếu như bạn không thể học tiếng Anh toàn thời gian, hay khi bạn không đủ điều kiện tham gia các lớp học, hoặc trong thời gian chờ đợi một suất học ở lớp tiếng Anh miễn phí, có nhiều cách để bạn có thể tự mình cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Dưới đây là một số gợi ý:

  • hỏi cách thức tiếp cận các nguồn tài nguyên học tiếng Anh tại thư viện địa phương
  • có một cuốn từ điển, sách và/hoặc phần mềm học tiếng Anh và tự học tại nhà
  • đọc báo, nghe radio và xem các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh
  • đọc sách và truyện dành cho trẻ em bằng tiếng Anh -- bắt đầu học tiếng Anh với các cấu trúc đơn giải thì dễ dàng hơn
  • tích cực hoạt động trong cộng đồng và tận dụng mọi cơ hội để giao tiếp bằng tiếng Anh với hàng xóm và bạn bè
  • đăng ký tham gia câu lạc bộ hay nhóm có cùng sở thích (cùng chơi thể thao, có cùng niềm đam mê, quan điểm)

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.