Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Học Tiếng Anh

Điều quan trọng là bạn có thể giao tiếp để hoà nhập tốt với cộng đồng, ở trường học, tại nơi làm việc và trong xã hội nói chung. Việc học một ngôn ngữ mới sẽ bớt khó khăn hơn nếu như bạn đăng ký tham gia một chương trình học ngoại ngữ.

Đánh Giá Khả Năng Sử Dụng Tiếng Anh

Ngay khi vừa đến PEI, những người nhập cư trưởng thành và là thường trú nhân nên làm bài đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh ở Hiệp Hội Những Người Mới Định Cư đến Canada ở PEI (PEIANC) nếu như tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất hay họ không phải là người thông thạo tiếng Anh.

PEIANC tổ chức thực hiện bài thi tiếng Anh chính thức gọi là Bài Kiểm Tra Xếp Lớp Học Ngoại Ngữ Có Định Chuẩn của Canada (the Canadian Language Benchmark Placement Test - CLBPT). Bài kiểm tra đánh giá bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Yêu cầu phải làm bài kiểm tra này để được đăng ký chương trình học tiếng Anh.

Bài kiểm tra chỉ có hiệu lực trong vòng 12 tháng. Sau khoảng thời gian này, có thể phải thi lại.

Các Chương Trình Học Tiếng Anh

Dựa vào kết quả bài kiểm tra CLBPT, bạn sẽ được giới thiệu đến lớp học tiếng Anh tại một trường hay cơ sở giáo dục mà bạn chọn.

Ở PEI, tất cả thường trú nhân được học miễn phí chương trình tiếng Anh cơ bản. Tuy nhiên, do đông người có nhu cầu học, thời gian chờ để được học các lớp miễn phí có thể khá lâu. Khi bạn không muốn phải chờ đến lượt để học các lớp miễn phí, thì có một số trường ngoại ngữ có dạy Tiếng Anh Như Là Ngôn Ngữ Thứ Hai (EAL) có thu học phí, hoặc là bạn có thể tìm người dạy kèm riêng.

Chương Trình Kết Nối Cộng Đồng của PEIANC có thực hiện Chương Trình Tình Nguyện Viên Dạy Kèm Tiếng Anh Khi Tiếng Anh Không Là Ngôn Ngữ Mẹ Đẻ phối hợp với Thư Viện Công Cộng Trung Tâm Confederation (Confederation Centre Public Library). Người dạy kèm tình nguyện đến từ cộng đồng địa phương bắt cặp với những người mới nhập cư muốn học tiếng Anh với người dạy kèm. Những người tình nguyện phải được tập huấn trước khi được bắt cặp với một người mới nhập cư. Bất cứ người mới đến nào cũng có thể đăng ký tham gia chương trình trình này, cho dù thuộc loại hình nhập cư nào. Tuy nhiên, luôn có một danh sách chờ và thời gian chờ thì khác nhau.

Trường Đại Học Đảo Hoàng Tử Edward (UPEI) cũng có một số chương trình ngoại ngữ mùa hè và Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật Dự Bị (the English Academic Preparation Program).

Ngoài học tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo được công nhận, người nhập cư có thể chọn phương án học trực tuyến, được gọi là Học tiếng Anh Tại Nhà Dành Cho Người Mới Nhập Cư của Canada (LINC Home Study Canada). Thường là có một danh sách chờ cho một suất học chương trình này. Đây là một lựa chọn tốt cho những người không thể đến trường được do một số lý do như bận đi làm, không có điều kiện đến trường hay bận chăm sóc con nhỏ. Trình độ tiếng Anh tối thiểu để đăng ký chương trình này là cấp độ 2 (dựa trên điểm bài kiểm tra CLBPT). [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Những Cách Khác Để Học Tiếng Anh

Nếu như bạn không thể học tiếng Anh toàn thời gian, hay khi bạn không đủ điều kiện tham gia các lớp học, hoặc trong thời gian chờ đợi một suất học ở lớp tiếng Anh miễn phí, có nhiều cách để bạn có thể tự mình cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Dưới đây là một số gợi ý:

  • hỏi cách thức tiếp cận các nguồn tài liệu học tiếng Anh ở Thư Viện Công Cộng Trung Tâm Confederation (Confederation Centre Public Library)
  • có một cuốn từ điển, sách và/hoặc phần mềm học tiếng Anh và tự học tại nhà
  • đọc báo, nghe radio và xem các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh
  • đọc sách và truyện dành cho trẻ em bằng tiếng Anh -- bắt đầu học tiếng Anh với các cấu trúc đơn giải thì dễ dàng hơn
  • tích cực hoạt động trong cộng đồng và tận dụng mọi cơ hội để giao tiếp bằng tiếng Anh với hàng xóm và bạn bè
  • đăng ký tham gia câu lạc bộ hay nhóm có cùng sở thích (cùng chơi thể thao, có cùng niềm đam mê, quan điểm)

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.