Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Thông TIn Cho Phụ Huynh, Trẻ Em và Các Em Thanh Thiếu Niên

Bố mẹ hay người giám hộ luôn muốn chăm sóc con em mình trong điều kiện tốt nhất có thể. Nội dung này của Tài Liệu Hướng Dẫn cung cấp thông tin giúp bạn chăm sóc và đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho con trẻ đang độ tuổi đến trường và học mẫu giáo:

Chúng tôi cũng đề nghị các em thanh thiếu niên tìm hiểu thêm nội dung này của Tài Liệu Hướng Dẫn, đặc biệt là phần:

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.