Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Cách Giải Quyết Tình Huống Khi Có Một Người Thân Qua Đời

Là con người, đối mặt với cái chết là một trong những điều khó khăn nhất của chúng ta. Khi có thành viên trong gia đình hay người thân yêu qua đời là điều còn khó khăn hơn nữa.

Phải Làm Gì Khi Có Một Người Thân Qua Đời

Khi bạn phải lo toan giải quyết việc một thành viên trong gia đình hay người thân yêu qua đời, có một số việc bạn cần làm ngay trước tiên:

 • thông báo cho các thành viên khác trong gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết về sự qua đời của người thân
 • báo cho đơn vị sử dụng lao động và đối tác kinh doanh của người chết nếu cần thiết
 • xem xét các nghi lễ tôn giáo và liên hệ với văn phòng của cơ sở tôn giáo phù hợp
 • tìm di chúc nếu có (văn bản nêu hướng dẫn phải làm gì với tài sản của người chết, và có thể bao gồm cả kế hoạch hay ước nguyện tổ chức tang lễ như thế nào) và thông tin cho luật sư hay người được chỉ định thực hiện
 • nếu cần thiết, sắp xếp dịch vụ giữ trẻ
 • sắp xếp gặp gỡ họ hàng và bạn bè là những người có thể muốn tham dự tang lễ
 • sắp xếp người mở cửa, nghe điện thoại và nhận tin nhắn
 • liên hệ nhà tang lễ để bắt đầu sắp xếp các nghi thức tang lễ [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Khi liên hệ với nhà tang lễ, bạn cần cung cấp cho họ những thông tin sau:

 • bạn là ai
 • số điện thoại của bạn
 • người được báo tử là ai
 • khi nào người được báo tử qua đời
 • thi hài người chết để ở đâu
 • nguyên nhân gây ra cái chết
 • tên của bác sĩ điều trị người được báo tử

Sau đó bạn cần có cuộc hẹn với nhà tang lễ để thống nhất nghi thức tang lễ. Giám đốc nhà tang lễ sẽ đưa thi hài đến nhà tang lễ, giải thích quy trình chuẩn bị và giúp bạn sắp xếp nghi thức tang lễ.

Nhà tang lễ cũng hỗ trợ bạn thông báo với văn phòng chức năng phù hợp của chính phủ để làm thủ tục khai tử và cấp giấy khai tử chính thức. Để làm thủ tục khai tử với Chính Quyền, bạn cần cung cấp thông tin về người được báo tử như sau:

 • họ và tên đầy đủ của người được báo tử
 • ngày và nơi sinh
 • địa chỉ
 • Số Bảo Hiểm Xã Hội (SIN) và Số Thẻ Bảo Hiểm PEI
 • nghề nghiệp
 • tình trạng hôn nhân và những người thân cận nhất
 • tên và nơi sinh cha của người chết
 • tên và nơi sinh mẹ của người chết
 • ngày và nơi qua đời

Sau tang lễ, bạn có thể cần phải làm những việc sau:

 • liên hệ với công ty bảo hiểm nhân thọ, nếu có
 • làm hồ sơ xin hưởng tiền trợ cấp chế độ tử tuất (Canada Pension Death Benefit and Survivor's Benefit)
 • thông tin cho ngân hàng, liên hiệp tín dụng, các công ty đầu tư và các đơn vị tín dụng khác nếu có
 • nếu người qua đời sống một mình, thông báo cho chủ nhà cho thuê (nếu có), các công ty cung cấp dịch vụ tiện ích và bưu điện
 • thông tin cho các tổ chức hay hội đoàn mà người qua đời từng tham gia

Hỗ Trợ Vượt Qua Nỗi Đau Buồn Mất Mát

Việc mất một người thân có thể ảnh hưởng đến bạn bằng nhiều cách. Có những nhóm hỗ trợ ở PEI có thể giúp bạn và gia đình vượt qua nỗi đau bằng cách cung cấp các nguồn tài nguyên và hỗ trợ về mặt tinh thần.
[Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan

Hỗ Trợ Vượt Qua Nỗi Đau

Các Chủ Đề Liên Quan trong Tài Liệu Hướng Dẫn này

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.