Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Chương Trình Chăm Sóc Sức Khoẻ Tạm Thời Của Chính Phủ Liên Bang Dành Cho Người Tỵ Nạn

Chương Trình Chăm Sóc Sức Khoẻ Tạm Thời Của Chính Phủ Liên Bang Dành Cho Người Tỵ Nạn (IFHP) được quản lý bởi Bộ Quốc Tịch và Di Trú Canada (CIC). Chương trình được thiết lập dành cho nhóm di dân tị nạn và người yêu cầu tị nạn ở Canada không có khả năng chi trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết. Người tị nạn và người yêu cầu tị nạn đủ điều kiện tham gia IFHP có thể được chi trả một phần chi phí cho một số dịch vụ y tế không được thanh toán bằng Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI, trong khoảng thời gian 12 tháng sau khi đến Canada.

IFHP chi trả cho những dịch vụ như:

  • chăm sóc nha khoa trong trường hợp khẩn cấp
  • khám mắt và mua kính
  • một số loại thuốc theo toa
  • các biện pháp ngừa thai
  • tiêm chủng
  • khám sức khoẻ làm thủ tục nhập cư

Nếu bạn là người yêu cầu tị nạn hoặc người tị nạn đủ điều kiện, bạn nên làm hồ sơ IFHP ngay khi đến PEI. Hãy yêu cầu nhân viên hỗ trợ ổn định cuộc sống giúp bạn làm thủ tục.

Mang theo hồ sơ IFHP, Thẻ Thường Trú Nhân và Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI bất cứ khi nào bạn sử dụng các dịch vụ y tế ở PEI. Đôi khi cần làm hồ sơ xét duyệt trước để IFHP thanh toán cho các dịch vụ y tế không được Thẻ Bảo Hiểm Y Tế chi trả. Bạn nên tham khảo ý kiến của nhân viên hỗ trợ ổn định cuộc sống trước khi sử dụng các dịch vụ đó. IFHP sẽ không trả lại tiền cho bạn nếu như bạn đã trả tiền cho các dịch vụ y tế hoặc thuốc theo toa.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.