Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Bảo Hiểm Y Tế Tư Nhân

Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI không chi trả tất cả chi phí chăm sóc y tế. Bạn có thể mua bảo hiểm ở một công ty tư nhân để được thanh toán các chi phí mà thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI không chi trả.

Bảo hiểm sức khoẻ hay bảo hiểm y tế bổ sung có thể chi trả toàn bộ hay một phần chi phí như:

 • thuốc theo toa
 • khám mắt, mua mắt kinh hay kính áp tròng (contact lenses)
 • dịch vụ chăm sóc răng miệng
 • chi phí đi lại để chữa bệnh (khi bạn phải di chuyển để tiếp cận các dịch vụ y tế)
 • dịch vụ xe cứu thương
 • phòng dịch vụ ở bệnh viện
 • các dịch vụ sức khoẻ khác từ các nhà cung cấp: mát xa trị liệu, vật lý trị liệu, phương pháp nắn chỉnh cột sống bằng tay dựa vào cơ chế sinh - cơ học của đĩa đệm (chiropractors), châm cứu v.v.

Chi phí gói bảo hiểm y tế tư nhân phụ thuộc vào:

 • tuổi của bạn
 • tình trạng sức khoẻ của bạn
 • số lượng các thành viên gia đình trong gói bảo hiểm, tuổi và tình trạng sức khoẻ, và
 • các dịch vụ mà bạn chọn lựa được bao gồm trong gói bảo hiểm.

Với bảo hiểm y tế tư nhân, đôi khi bạn phải tự thanh toán cho các dịch vụ y tế, và sau đó công ty bảo hiểm chi trả lại cho bạn sau khi bạn yêu cầu thanh toán, và đôi khi đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển hoá đơn thanh toán trực tiếp tới công ty bảo hiểm.

Bạn có thể tìm thấy các công ty bảo hiểm y tế liệt kê trong Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng (Yellow Pages). [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.