Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Sức Khoẻ

Điều quan trọng là việc chăm sóc sức khoẻ của bạn và gia đình. Để làm tốt được điều này, bạn phải nắm được thông tin về các dịch vụ sức khoẻ hiện hữu và cách thức tiếp cận.

Để có thể sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản miễn phí ở PEI, mỗi thành viên trong gia đình phải có:

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống chăm sóc sức khoẻ ở Đảo, phần này của Tài Liệu Hướng Dẫn bao gồm các chủ đề sau:

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.