Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Truyền Thông và Thông Tin Liên Lạc

Giống như nhiều nơi khác trên thế giới, người dân sống ở PEI được cung cấp một hệ thống bao gồm nhiều loại dịch vụ truyền thông và thông tin liên lạc. Trong thực tế, Canada là một trong những quốc gia có hệ thống truyền thông và thông tin liên lạc được kết nối tốt nhất nếu so sánh mức độ sử dụng dịch vụ thông tin hiện đại tính trên đầu người. Hiện nay, hệ thống điện thoại ở PEI là 100% kỹ thuật số. Hầu như khắp nơi trên PEI đều được phủ sóng di động.

Phần này của Tài Liệu Hướng Dẫn sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng về cách thức tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông và thông tin liên lạc:

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.