Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Phương Tiện Vận Chuyển Cho Người Khuyết Tật

Một tổ chức phi lợi nhuận tên là 'Pat and the Elephant' cung cấp dịch vụ vận chuyển rất có ý nghĩa cho những Cư Dân Đảo và khách du lịch bị hạn chế vận động. Họ cung cấp dịch vụ cho những khách hàng trong điều kiện gặp khó khăn khi đi lại - những người khiếm thị, sử dụng tay chân giả, khiếm thính và/hoặc phải dùng xe lăn. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Công ty vận tải công cộng của Charlottetown có một số xe buýt hạ sàn phù hợp cho xe lăn ở trong khu vực Charlottetown. Bạn có thể gọi đến công ty để biết tuyến xe buýt nào xe lăn có thể lên xuống được [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan>]

Pat and the Elephant
Đội xe Pat and the Elephant đậu trước Toà Nhà Lập Pháp Của Tỉnh Bang (Province House) ở thành phố Charlottetown

Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan

Các Chủ Đề Liên Quan trong Tài Liệu Hướng Dẫn này

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.