Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Thuế Giá Trị Gia Tăng (Sales Tax)

Store Receipt
Một ví dụ minh hoạ hoá đơn thanh toán của một cửa hàng: pin phải chịu thuế giá trị gia tăng HST và sữa thì miễn thuế.

Ở Canada, hầu hết mọi thứ bạn mua đều chịu thuế giá trị gia tăng. Số tiền mà bạn thanh toán ở quầy tính tiền sẽ cao hơn giá niêm yết trên kệ hay liệt kê trong bảng giá dịch vụ.

Ở PEI, bạn có thể phải trả Thuế Giá Trị Gia Tăng Phối Hợp (Harmonized Sales Tax HST) là 15% khi bạn mua hàng hay sử dụng dịch vụ. Ví dụ như khi bạn mua một món đồ có ghi giá là 100 đô la, và nếu là món hàng chịu thuế, bạn sẽ phải trả 115 đô la khi thanh toán.

Miễn Thuế Giá Trị Gia Tăng

Một số loại hàng hoá được miễn phần thuế giá trị gia tăng của tỉnh bang, và một số khác thì không phải đóng thuế đồng nào. Điều này có nghĩa là đối với một số món hàng, bạn phải trả thuế Hàng Hoá và Dịch Vụ (GST) của liên bang là 5% và đối với một số món hàng khác, bạn không phải trả thuế giá trị gia tăng.

Những hàng hoá không chịu thuế giá trị gia tăng là:

  • những thực phẩm cơ bản như sữa, trứng, gạo, v.v
  • thuốc mua theo toa

Có một số dịch vụ miễn thuế giá trị gia tăng hoàn toàn như cho thuê nhà để ở, cấp nước, giao thông công cộng trong thành phố, một số dịch vụ giao thông đường hàng không, bảo hiểm xe, chăm sóc sức khoẻ và răng miệng, và dịch vụ tư vấn pháp lý.

Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan

Các Chủ Đề Liên Quan trong Tài Liệu Hướng Dẫn này

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.