Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Mua Sắm

Việc mua sắm ở môt nơi xa lạ có thể làm người mới đến cảm thấy hoang mang. Ở Canada, có nhiều loại cửa hàng mà bạn có thể đến mua những thứ bạn muốn hay cần và có các kiểu văn hoá ứng xử khác nhau mà bạn nên nhận thấy được.

Để giúp bạn mua sắm ở PEI, phần này của Tài Liệu Hướng Dẫn bao gồm:

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.