Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Mua Sắm

Việc mua sắm ở môt nơi xa lạ có thể làm người mới đến cảm thấy hoang mang. Ở Canada, có nhiều loại cửa hàng mà bạn có thể đến mua những thứ bạn muốn hay cần và có các kiểu văn hoá ứng xử khác nhau mà bạn nên nhận thấy được.

Để giúp bạn mua sắm ở PEI, phần này của Tài Liệu Hướng Dẫn bao gồm:

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.