Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Vườn Dùng Chung Trong Cộng Đồng

Vườn dùng chung trong cộng đồng là một mảnh đất trong khu dân cư được chia sẻ dùng chung giữa những người đang sống trong các căn hộ chung cư hay nhà phố không có vườn để trồng rau, cây ăn quả hay hoa. Người dùng trả một khoản phí vừa phải hàng năm để sử dụng một khoảnh đất trong vườn.

Hãy liên hệ với toà thị chính của thành phố hay văn phòng thị trấn để có thêm thông tin về vườn dùng chung trong cộng đồng ở gần nhà bạn nhất:

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.