Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Thực phẩm

Là người mới nhập cư đến PEI, thức ăn có thể là thứ bạn tiếc nhớ nhất trong số những thứ mà bạn bỏ lại ở quê nhà. Một số loại thực phẩm mà bạn thường hay dùng trước đây có thể khó tìm mua được trên Đảo.

Những thay đổi về dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm trạng của bạn. Nhằm giúp bạn tìm ra được những loại thực phẩm mà bạn thích, để bạn có sức khoẻ và tâm trạng tốt, phần này của Tài Liệu Hướng Dẫn sẽ cung cấp cho bạn thông tin về:

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.