Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Nhà Ở Giá Rẻ Cho Người Có Thu Nhập Thấp

Gateway Co-op
Với 28 đơn vị nhà ở, hợp tác xã gia cư Gateway ở góc đường Water và Great George ở thành phố Charlottetown là một trong những hợp tác xã gia cư lớn nhất ở PEI.

Tìm nhà ở giá rẻ có thể là một thách thức đối với nhiều gia đình. Ở PEI, có một số lựa chọn cho bạn:

  • Hợp Tác Xã Gia Cư
  • Nhà Ở Cho Người Cao Tuổi
  • Nhà Ở Gia Đình

Hợp Tác Xã Gia Cư

Các hợp tác xã gia cư cung cấp chỗ ở phi lợi nhuận cho các thành viên của họ. Các thành viên không sở hữu nhà mà họ đang ở. Nếu họ chuyển đi, căn nhà sẽ được trả lại cho hợp tác xã để chuyển giao cho những cá nhân hoặc gia đình cần một căn nhà ở giá rẻ để ở.

Mỗi hợp tác xã gia cư được thành lập như là một tổ chức có tư cách pháp nhân. Các tổ chức này sở hữu một số nhà ở (thường là những toà nhà có nhiều căn hộ, đôi khi có cả nhà ở riêng lẻ) mà các đơn nguyên này được các thành viên cư trú thuê dài hạn.

Một số hộ gia đình thành viên trả tiền thuê nhà hàng tháng đã được giảm trừ dựa trên thu nhập của họ. Quỹ tài trợ của chính phủ bù lỗ cho khoản chênh lệch giữa tiền thuê và giá cho thuê đúng theo giá thị trường của hợp tác xã. Một số hộ gia đình khác trả chi phí thuê nhà đầy đủ hàng tháng.

Bởi vì các hợp tác xã tính tiền cho thuê nhà chỉ cần vừa đủ để trang trải các khoản chi phí, để sửa chữa, dự phòng, họ có thể cung cấp những đơn nguyên nhà cho thuê giá rẻ hơn so với giá cho thuê trung bình của những chủ nhà cho thuê tư nhân.

Ở nhà của hợp tác xã gia cư cũng được đảm bảo ổn định. Hợp tác xã được kiểm soát bởi các thành viên là những người được biểu quyết trong khi đưa ra quyết định về nhà ở của họ ở.

Ngoài việc giá cho thuê rẻ hơn, điều làm cho hợp tác xã gia cư khác với hoạt động cho thuê nhà tư nhân chính là các cư dân là một cộng đồng dân chủ có thể đưa ra các quyết định về hoạt động của hợp tác xã. Mỗi xã viên, hội đồng quản trị và nhân viên đều có trách nhiệm đối với hợp tác xã. Một cá nhân trở thành thành viên hợp tác xã khi:

  • có đơn xin trở thành xã viên được hội đồng quản trị phê duyệt; và
  • đồng ý tuân thủ các quy định dành cho xã viên.

Đơn Vị Dịch Vụ Hỗ Trợ Nhà Ở Của Tỉnh Bang

Đơn Vị Dịch Vụ Hỗ Trợ Nhà Ở Của Tỉnh Bang giúp tạo ra thêm nhiều đơn vị nhà cho thuê giá rẻ cho các gia đình có thu nhập thấp. Đơn vị này quản lý hai chương trình nhà ở xã hội:

  • Chương Trình Nhà Ở Cho Người Cao Tuổi
  • Chương Trình Nhà Ở Gia Đình

Chương Trình Nhà Ở Cho Người Cao Tuổi cho thuê các căn hộ khép kin cho người lớn hơn 60 tuổi có thu nhập từ thấp đến trung bình. Các đơn vị nhà ở cho người cao tuổi có ở nhiều cộng đồng dân cư trên khắp Tỉnh Bang.

Chương Trình Nhà Ở Gia Đình cho các gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình. Các đơn nguyên nhà ở gia đình có ở 9 cộng đồng dân cư trên toàn Tỉnh Bang.

Giá thuê cho cả hai chương trình nhà ở được xác định chiếm 25% tổng thu nhập của hộ gia đình.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.