Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Nhà Ở

Sau khi đến PEI, bạn cần tìm một nơi để ở. Việc tìm chỗ ở có thể bao gồm cả việc tìm chỗ tạm trú ngắn hạn cho đến khi tìm một ngôi nhà hay một căn hộ để ở lâu dài.

Trong phần này của Tài Liệu Hướng Dẫn, bạn sẽ tìm thấy các thông tin giúp bạn giải quyết các nhu cầu về chỗ ở:

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.