Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Các Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính

Có một số chương trình của chính phủ tỉnh bang và liên bang hỗ trợ cho những người dân PEI không thể làm việc hoặc không tự nuôi sống bản thân được. Nguyên nhân có thể là do mất việc làm, ốm đau hoặc bị chấn thương, nuôi con mới sinh hay mới nhận con nuôi, chăm sóc một người thân bị bệnh nặng, bị khuyết tật, hay do những tình huống khác trong cuộc sống.

Các Dạng Hỗ Trợ Tài Chính

Nếu bạn không thể làm việc hay tự nuôi sống bản thân và gia đình, bạn có thể làm đơn xin thụ hưởng các chương trình có thể hỗ trợ tài chính cho bạn như sau:

Để đủ điều kiện thụ hưởng trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (EI), bạn cần làm việc đủ một số giờ nhất định và đóng bảo hiểm thất nghiệp EI (bạn có thể không đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu như bạn là một tư vấn viên hành nghề tự do, công nhân hợp đồng, người tự làm chủ hay tự kinh doanh riêng v.v).

Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp Thông Thường

Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (EI) Thông Thường dành cho người bị mất việc làm mà không phải do lỗi của họ, người có thể làm việc mà không tìm được việc làm. Trợ Cấp EI Thông Thường hỗ trợ tài chính tạm thời cho người đang thất nghiệp đủ điều kiện nhận trợ cấp, trong khi họ tìm việc làm hay nâng cấp tay nghề của họ.

Theo thông lệ, bạn không đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp nếu như bạn:

  • xin nghỉ việc không có lý do chính đáng,
  • bị đuổi việc vì hành xử không đúng mực, có nghĩa là người sử dụng lao động có lý do để cho bạn thôi việc,
  • chưa làm đủ số giờ trong khoảng thời gian quy định, hay
  • chưa đóng bảo hiểm cho chương trình EI.

Quay về đầu trang

Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Ốm Đau

Trợ Cấp Thất Nghiệp (EI) Do Ốm Đau chi trả cho những người không thể làm việc do đau ốm, chấn thương, hay điều trị cách ly. Nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp, bạn có thể được trả đủ lương tối đa đến 15 tuần.

Ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu, bạn phải trình chứng nhận y tế được bác sĩ xác nhận là bạn không thể làm việc và nêu rõ khoảng thời gian bạn không thể làm việc.

Quay về đầu trang

Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Thai Sản Và Chăm Sóc Con Sau Sinh

Trợ Cấp Thất Nghiệp (EI) Do Thai Sản Và Chăm Sóc Con Sau Sinh hỗ trợ cho người mang thai, mới sinh con, chăm sóc con mới sinh hay mới nhận con nuôi.

Trợ Cấp EI Do Thai Sản trả lương cho cho người mẹ mới sinh con hoặc mang thai hộ tối đa 15 tuần.

Trợ Cấp EI Chăm Sóc Con Sau Sinh trả lương cho cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi khi họ chăm sóc con mới sinh hay con mới được nhận nuôi tối đa đến 35 tuần. Trợ Cấp Chăm Sóc Con Sau Sinh có thể được yêu cầu chi trả cho một người hay cả hai người nhưng tối đa không quá 35 tuần cho cả cha và mẹ.

Để nhận được trợ cấp, ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu như thông thường, bạn cần ký một văn bản xác nhận ngày dự sinh hay ngày sinh của em bé, trường hợp nhận con nuôi, ngày tiếp nhận con, tên và địa chỉ của tổ chức nhận con nuôi.

Quay về đầu trang

Trợ Cấp Thất Nghiệp Chăm Sóc Người Thân Vì Lòng Nhân Từ

Trợ Cấp Thất Nghiệp (EI) Chăm Sóc Người Thân Vì Lòng Nhân Từ áp dụng cho người tạm thời phải nghỉ việc để chăm sóc cho một người thân trong gia đình bị bệnh nặng hay sắp qua đời.

Trợ Cấp EI Chăm Sóc Người Thân trả đủ lương tối đa đến 6 tuần cho người phải nghỉ làm để chăm sóc thân nhân bị bệnh nặng hay có nguy cơ sẽ qua đời trong vòng 26 tuần.

Quay về đầu trang

Trợ Cấp Cho Người Khuyết Tật Từ Quỹ Hưu Trí Canada (CPPD)

Trợ Cấp Cho Người Khuyết Tật Từ Quỹ Hưu Trí Canada (CPPD) hỗ trợ tài chính cho người không thể làm việc vì bệnh tật nghiêm trọng hay kéo dài. Để đủ điều kiện thụ hưởng CPPD, bạn phải từng làm việc ở Canada, đóng tiền Quỹ Hưu Trí Canada (CPP), và hiện tại không thể đi làm thường xuyên được do bị khuyết tật.

Quay về đầu trang

Chương Trình Trợ Cấp Cho Người Khuyết Tật (DSP)

Chính phủ PEI có Chương Trình Trợ Cấp Cho Người Khuyết Tật (DSP) để hỗ trợ người khuyết tật lên kế hoạch cá nhân và giúp họ đáp ứng những nhu cầu liên quan đến khuyết tật của họ. DSP hỗ trợ trong ba lĩnh vực: hỗ trợ trẻ em khuyết tật, hỗ trợ người khuyết tật trưởng thành và hỗ trợ nghề và việc làm. DSP không hỗ trợ tiền cho chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với văn phòng Chương Trình Trợ Cấp Cho Người Khuyết Tật (DSP) gần nhất.

Quay về đầu trang

Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội

Chính phủ PEI có Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội cho những cá nhân và gia đình không thể tự nuôi sống bản thân. Chương trình hỗ trợ thu nhập cơ bản và một số dịch vụ để giúp họ phát huy khả năng tự lực của bản thân.

Để xin thụ hưởng Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội, hãy liên hệ với văn phòng gần nhất.
[Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Để đủ điều kiện thụ hưởng Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội, thu nhập của bạn phải thấp hơn chi phí sinh hoạt tối thiểu hợp lý và bạn phải là cư dân PEI (bạn có chỗ ở tại PEI và có kế hoạch sống ở PEI).

Quay về đầu trang

Chương Trình Hỗ Trợ Chi Phí Thuốc Men

Có nhiều chương trình chính phủ PEI hỗ trợ chi phí thuốc theo toa. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Mức trợ cấp nhận được thông qua các chương trình này phụ thuộc vào thu nhập của người thụ hưởng.

Quay về đầu trang

Chương Trình Nhà Ở Xã Hội

Chính phủ PEI có hai chương trình nhà ở xã hội dành cho người cao tuổi và các gia đình có thu nhập thấp: [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

  • Chương Trình Nhà Ở Cho Người Cao Tuổi
  • Chương Trình Nhà Ở Gia Đình

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.