Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Chương Trình Cho Người Nhập Cư Có Hoàn Cảnh Khó Khăn Vay Nợ

Chương Trình Cho Người Nhập Cư Có Hoàn Cảnh Khó Khăn Vay Nợ (ILP) giúp những người nhập cư có hoàn cảnh ngặt nghèo, ví dụ như những di dân tỵ nạn theo chương trình chính phủ hỗ trợ hay người xin được bảo vệ, có thể trang trải được chi phí di cư đến Canada.

Nếu bạn có rất ít hay không có thu nhập, chính phủ liên bang có thể duyệt cho bạn vay một khoản tiền phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng trả nợ vay.

Mục đích Của Khoản Nợ Vay ILP

Một khoản nợ vay ILP có thể được dùng để thanh toán các chi phí cần thiết ở nước ngoài trước khi bạn đến Canada. Chẳng hạn như:

  • chi phí khám sức khoẻ ở nước ngoài
  • chi phí làm hồ sơ cho việc di cư
  • chi phí di chuyển đến Canada
  • chi phí làm thủ tục xin cấp thường trú nhân

Một khi bạn đến Canaa, khoản nợ vay ILP cũng có thể dùng chi trả các chi phí như là:

  • tiền đặt cọc thuê nhà
  • tiền đặt cọc để thuê bao điện thoại
  • mua công cụ hỗ trợ làm việc

Lãi Suất Của Khoản Nợ Vay ILP

Vay nợ ILP phải chịu lãi suất. Điều này có nghĩa là bạn phải trả nợ chính phủ liên bang toàn bộ khoản nợ vay cộng thêm lãi suất.

Nếu bạn là di dân tỵ nạn hay người xin được bảo vệ, bạn có thể được phân bổ một khoảng thời gian để trả nợ theo định kỳ không lãi suất. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bị tính lãi suất trên khoản vay ILP nếu như bạn trả hết nợ trong khoảng thời gian này.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.