Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Hệ Thống Thuế Ở Canada

Tại Canada, cũng như tại nhiều quốc gia khác, có hệ thống thuế để thu thuế cá nhân và doanh nghiệp. Ở đây, hệ thống thuế được quản lý bởi Cơ Quan Thuế Canada (CRA).

Tiền thuế thu được dùng cho các dịch vụ tiện ích và chương trình của chính phủ. Tiền thuế của chúng ta dùng để làm đường giao thông, chăm sóc sức khoẻ, dành cho các trường học công lập, chương trình kích thích kinh tế, chương trình việc làm, hoạt động văn hoá nghệ thuật v.v.

Các Loại Thuế

Thuế Thu Nhập

Loại thuế chính ở Canada là Thuế Thu Nhập. Bạn trả thuế thu nhập khi bạn:

  • Có một việc làm - đơn vị sử dụng lao động sẽ khấu trừ thuế thu nhập từ tiền lương của bạn và đại diện cho bạn nộp thuế cho CRA.
  • Sở hữu một doanh nghiệp hay một cơ sở kinh doanh - bất kỳ khoản thu nhập và chi phí sử dụng cho hoạt động doanh nghiệp phải được báo cáo với CRA hàng năm, và bạn phải trả thuế trên lợi nhuận thu được.
  • Có thu nhập khác - ví dụ như, lãi tức nhận được trên số tiền đầu tư.

Thuế Giá Trị Gia Tăng

Khi bạn mua sắm hàng hoá hay sử dụng dịch vụ ở Canada, bạn phải trả thuế giá trị gia tăng. Hệ thống và mức thuế giá trị gia tăng không giống nhau ở tất cả tỉnh bang ở Canada.

Một số tỉnh bang tính mức thuế liên bang và tỉnh bang riêng rẽ. Thuế liên bang là 5% (Thuế Hàng Hoá và Dịch Vụ - GST) là như nhau ở tất cả các tỉnh bang, trong khi thuế của tỉnh bang (PTS) thì khác nhau giữa tỉnh bang này và tỉnh bang khác.

Một số tỉnh bang, trong đó có PEI, sử dụng Thuế Giá Trị Gia Tăng Phối Hợp (Harmonized Sales Tax HST). HST là thuế giá trị gia tăng kết hợp cả thuế của liên bang (GST) cùng với thuế của tỉnh bang và được chình phủ liên bang quản lý.

Ở PEI, thuế giá trị gia tăng phối hợp HST là 15%.

Làm Hồ Sơ Khai Thuế Thu Nhập

Là người mới đến Canada, bạn được xem là một 'cư dân Canada đủ điều kiện khai thuế thu nhập' một khi bạn thiết lập các ràng buộc liên quan đến hoàn cảnh cư trú ở Canada. Điều kiện này thường được tính từ ngày bạn đặt chân đến Canada. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Có hai cách khai thuế thu nhập cá nhân:

  • Khai thuế điện tử, bằng cách sử dụng dịch vụ NETFILE trên mạng internet cùng với một ứng dụng web hay phần mềm khai thuế được công nhận.
  • Điền tờ khai thuế theo mẫu bằng tay, sau đó gửi đến trung tâm thuế địa phương. Bạn có thể lấy mẫu khai thuế ở bưu điện địa phương, trên mạng hay văn phòng CRA địa phương.

[Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Làm Thế Nào Để Được Hỗ Trợ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Có nhiều cách để được giúp đỡ hoàn chỉnh hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân:

  • Sử dụng khoá học trực tuyến của CRA Tìm Hiểu Về Thuế. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]
  • Thuê một chuyên gia để hỗ trợ, như kế toán viên hay chuyên viên dịch vụ khai thuế.
  • Lên lịch hẹn tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Khai Thuế Tình Nguyện Của Cộng Đồng (CVITP). Chương trình này sắp xếp 'các văn phòng' khai thuế cho người có thu nhập thấp không thể tự khai thuế và không đủ khả năng trả tiền dịch vụ. Hãy gọi CRA hay tìm trên trang web của CRA một Văn Phòng Hỗ Trợ Khai Thuế Tình Nguyện ở PEI.

Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan

Thông Tin Chung Về Thuế

Làm Hồ Sơ Khai Thuế Thu Nhập / Trợ Giúp Khai Thuế

Các Chủ Đề Liên Quan trong Tài Liệu Hướng Dẫn này

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.