Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Thu Nhập

Một khi bạn có việc làm ở Canada, công ty của bạn trả cho bạn thu nhập 'thực nhận' (lương net) hay thu nhập 'đem về nhà'. Đây là số tiền mà bạn có được sau khi công ty đã khấu trừ từ tổng thu nhập (lương gross) hay thu nhập 'đầy đủ'.

Các Khoản Khấu Trừ Từ Lương

Công ty của bạn phải khấu trừ từ thu nhập của bạn ba khoản chi phí bắt buộc liên quan đến việc làm (MERCs). Ba khoản này là:

  • Thuế Thu Nhập
  • Quỹ Hưu Trí Canada
  • Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Thuế Thu Nhập

Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của bạn. Khoản thuế này nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình và dịch vụ ở cấp liên bang và tỉnh bang cho người Canada.

Quỹ Hưu Trí Canada (CPP)

CPP là khoản tiền được chính phủ liên bang để dành nhằm chi trả cho bạn lương hưu khi bạn về hưu. Quỹ này cũng nhằm hỗ trợ gia đình người đi làm bị chết hay thương tật.

Bảo Hiểm Thất Nghiệp (EI)

EI là quỹ bảo hiểm của chính phủ liên bang hỗ trợ bạn về mặt tài chính nếu như bạn:

  • mất việc làm,
  • bị đau ốm hay chấn thương mà người sử dụng lao động không cho hưởng lương khi bạn nghỉ vì ốm đau,
  • nghỉ thai sản và chăm sóc con sau sinh, hay
  • cần phải chăm sóc một người thân bệnh nặng hoặc sắp qua đời.

Nếu bạn làm việc đủ số giờ và đủ điều kiện hưởng chương trình bảo hiểm thất nghiệp (EI program), bạn sẽ được trợ cấo lúc đi tìm việc làm mới, trong giai đoạn phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau hoặc chấn thương, khi nuôi em bé và khi chăm sóc người thân bệnh nặng hay sắp qua đời.

Những Khoản Khấu Trừ Lương

Một số công ty cũng có những khoản khấu trừ khác như bảo hiểm sức khoẻ, đóng góp thêm vào quỹ hưu trí, phí công đoàn v.v.

Bảng lương của bạn có thể tương tự như bảng lương trong hình này:

Pay Statement

Người sử dụng lao động thường trả lương cho người lao động mỗi hai tuần vào một ngày nhất định. Bạn nhận lương bằng chi phiếu (sec) hay tiền được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn. Nhận lương bằng cách nào bạn cũng nhận được bảng tính lương. Bảng tính lương đi kèm với một chi phiếu thanh toán thường được gọi là 'phiếu lương' (paystub hay payslip).

Tiền Thuế Thu Nhập, Quỹ Hưu Trí CPP và Bảo Hiểm Thất Nghiệp EI bị khấu trừ phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được. Bạn càng kiếm được nhiều thì càng phải đóng nhiều tiền cho các khoản này. Thêm nữa, CRA có sự điều chỉnh nhỏ tỷ lệ khấu trừ bắt buộc hai lần trong một năm, vào tháng Một và tháng Bảy.

Những khoản khấu trừ khác phụ thuộc vào đơn vị sử dụng lao động. Đôi khi chi phí bảo hiểm sức khoẻ và đóng góp vào quỹ hưu trí được người sử dụng lao động và người lao động đồng chi trả.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.