Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Quản Lý Nợ và Tín Dụng

Khi bạn đăng ký xin cấp tín dụng (thẻ tín dụng hay tiền vay), bạn cần đảm bảo là bạn có đủ tiền để trả nợ, và thanh toán tất cả các hoá đơn thông thường trong gia đình.

Những Điều Cần Biết Trước Khi Làm Thủ Tục Xin Cấp Tín Dụng

Khi bạn muốn vay tiền hay đăng ký sử dụng một thẻ tín dụng, hãy đảm bảo là bạn đã tìm hiểu về những điều sau:

  • Lãi suất là gì
  • Khi nào đến kỳ hạn thanh toán và khi nào bạn phải trả hết khoản tiền vay
  • Khoản thanh toán hàng tháng của bạn là bao nhiêu
  • Có phải trả phí làm thủ tục vay hay sử dụng thẻ tín dụng hàng năm
  • Có khoản phí phạt nào không nếu như bạn trả nợ khoản tiền vay sớm hơn thời hạn quy định theo hợp đồng
  • Cái gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể trả nợ được

Khi bạn quyết định làm thủ tục xin cấp tín dụng, tìm hiểu về chi phí và lãi suất gói dịch vụ tài chính mà bạn cần ở nhiều nơi là một ý tưởng hay. Bạn nên sử dụng dịch vụ ở những tổ chức tài chính tín dụng bảo đảm an toàn như ngân hàng hay các liên hiệp tín dụng.

Một khi bạn đã vay nợ hay có sử dụng một thẻ tín dụng, bạn cần phải thanh toán toàn bộ số dư nợ hàng tháng đúng thời hạn theo điều kiện đã thoả thuận với tổ chức tín dụng. Nếu bạn không thanh toán đồng nào, hoặc không thanh toán đúng hạn hay không thanh toán hết số dư nợ được thông báo, bạn có thể làm cho lịch sử tín dụng của bạn xấu đi.

Công ty thẻ tín dụng thường tính lãi suất cao từ 18 đến 21 phần trăm. Trên bản sao kê thẻ tín dụng, công ty thẻ đề nghị bạn một khoản thanh toán tối thiểu mỗi tháng. Nếu bạn chỉ trả khoản thanh toán tối thiểu này hàng tháng, cuối cùng lại bạn sẽ trả lãi rất nhiều cho số tiền nợ trong một khoảng thời gian dài.

Bạn Sẽ Nhờ Giúp Đỡ Ở Đâu Nếu Như Bạn Không Thể Thanh Toán Hoá Đơn và Số Dư Nợ

Vì lý do này hay lý do khác, bạn có thể lâm vào tình huống không thể xoay xở được để thanh toán các hoá đơn và số dư nợ nữa. Có thể là do có các khoản chi tiêu đột xuất, do bị mất nguồn thu nhập bất ngờ hay đơn giản là bạn đã đánh giá quá cao khả năng thanh toán của bạn khi bạn vay nợ và chi tiêu bằng thẻ tín dụng.

Nếu bạn gặp khó khăn khi giải quyết các món nợ, việc này có thể làm bạn và gia đình bị căng thẳng và ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của bạn. Nếu như bạn cần trợ giúp giải quyết việc thanh toán hoá đơn và các khoản nợ, bạn có thể liên hệ với một tổ chức tư vấn tín dụng. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Những tổ chức này có thể giúp bạn phân tích tình hình tài chính của bạn. Họ cung cấp dịch vụ miễn phí và được bảo mật.

Những tổ chức tư vấn tín dụng cung cấp thông tin về việc gom nợ từ các khoản nợ vay và thẻ tín dụng, tư vấn về ngân sách, quản lý và sắp xếp thanh toán nợ. Họ cũng giới thiệu một số công cụ và tài nguyên trực tuyến nhắm giúp bạn quản lý nợ và ngân sách dễ hơn.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.