Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Vay Tiền

Việc vay tiền cho phép bạn mua cái gì đó bây giờ và thanh toán sau đó. Một khoản tiền vay có thể là:

 • khoản vay có thế chấp trả góp hàng tháng để mua nhà,
 • khoản vay mua xe,
 • hạn mức tín dụng cho khoản vay mua sắm lớn, hay
 • thẻ tín dụng giúp cho việc mua sắm hàng ngày thuận tiện hơn.

Để có thể được cấp tín dụng (get credit - vay tiền hay sử dụng thẻ tín dụng) ở Canada, bạn cần có một lịch sử tín dụng tốt. Lịch sử tín dụng là hồ sơ ghi nhận bạn đã thanh toán và trả các khoản tiền vay như thế nào.

Lịch sử tín dụng của bạn được ghi nhận vào hồ sơ ít nhất tại ba cơ quan dịch vụ báo cáo tín dụng lớn ở Canada. Những đơn vị dịch vụ này cho bạn điểm và đánh giá xếp hạng tín dụng dựa vào mức độ tài chính 'lành mạnh' của bạn. Điểm và đánh giá xếp hạng tín dụng dựa vào:

 • tổng số tiền mà bạn đang vay hay hạn mức thẻ tín dụng đang sử dụng,
 • mức độ thường xuyên bạn xin vay hay trả sau,
 • bạn có thanh toán hoá đơn đúng hạn không.

Ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng sử dụng thông tin từ các cơ quan dịch vụ báo cáo tín dụng để quyết định xem có duyệt cho bạn một khoản tín dụng hay tiền vay mà bạn đề xuất không.

Làm Thế Nào Để Được Cấp Tín Dụng (Credit) Khi Không Có Lịch Sử Tín Dụng Ở Canada

Nếu không có lịch sử tín dụng ở Canada, có thể là bạn gặp khó khăn khi xin cấp tín dụng tại một ngân hàng. Khi bạn làm hồ sơ vay một khoản tiền hay mở một thẻ tín dụng, hầu hết các ngân hàng Canada không để ý đến việc bạn có lịch sử tín dụng tốt ở đất nước của bạn trước đây hay bạn đã từng sử dụng thẻ tín dụng từ các công ty thẻ có quy mô toàn thế giới như VISA hay MasterCard hay không.

Có một số cách để bạn có thể được cấp tín dụng (vay tiền hay mở thẻ tín dụng) và xây dựng lịch sử tín dụng ở Canada.

 • Thẻ Tín Dụng Có Bảo Đảm: Gửi một khoản 'tiền đảm bảo' hay khoản tiền mặt thế chân ở một công ty thẻ tín dụng. Số tiền đảm bảo phụ thuộc vào hạn mức tín dụng được phép thanh toán bằng thẻ mà bạn muốn. Lãi suất cho thẻ tín dụng có bảo đảm thường cao hơn so với thẻ tín dụng thông thường và thường phải trả một khoản phí hàng tháng hay hàng năm.
 • Thẻ Tín Dụng Của Các Đơn Vị Bán Lẻ: Đăng ký mở thẻ tín dụng với các đơn vị không phải là tổ chức tài chính tín dụng, như là một công ty xăng dầu hay một trung tâm mua sắm. Với loại thẻ tín dụng này, bạn chỉ có thể mua hàng ở chính công ty hay cửa hàng đó. Lãi suất của những loại thẻ tín dụng này thường cao hơn thẻ tín dụng thông thường của các ngân hàng, nhưng nếu bạn trả hết tiền nợ mỗi tháng, bạn không phải trả lãi suất.
 • Khoản Vay Nhỏ: xin vay ngân hàng hay một cơ sở tín dụng một khoản tiền nhỏ. Sau đó, nhanh chóng trả nợ khoản tiền vay này.
 • Liên Hiệp Tín Dụng: tham gia một Liên Hiệp Tín Dụng trong cộng đồng của bạn. Nếu bạn có một tài khoản, liên hiệp sẽ cấp tín dụng hay cho bạn vay dễ dàng hơn so với các tổ chức tài chính tín dụng lớn khác.
 • Tín Dụng Dùng Chung (Joint Credit): Tìm một người bạn hay một thành viên gia đình mà bạn tin cậy, người có thể chia sẻ một khoản nợ vay hay thẻ tín dụng. Cả hai người đều có trách nhiệm trả nợ, thanh toán hoá đơn và số dư nợ của thẻ.
 • Đồng Ký Tên (Co-signer): Tìm một người bạn hay một thành viên gia đình có lịch sử tín dụng tốt đồng ký tên vay nợ hay yêu cầu cấp thẻ tín dụng với bạn. Khoản nợ vay hay thẻ tín dụng là của bạn, nhưng người đồng ký tên chịu trách nhiệm thanh toán hoá đơn và số dư nợ nếu bạn không thể. Nếu bạn không thanh toán hoá đơn và số dư nợ thì việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến lịch sử tín dụng của người đồng ký tên.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.