Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Việc Đổi Ngoại Tệ

Đồng đô la Mỹ là đồng ngoại tệ duy nhất được chấp nhận rộng rãi ở PEI. Bạn có thể mở một tài khoản đồng đô la Mỹ ở hầu hết các ngân hàng. Tỷ giá đồng đô la Mỹ so với đồng đô la Canada biến động khá nhiều.

Đổi Tiền Từ Quốc Gia Mà Bạn Sống Trước Đây

Nếu bạn mang tiền không phải là đồng đô la Mỹ hay Canada từ đất nước mà bạn sống trước đây vào Canada, chúng tôi đề nghị bạn đổi tiền ở ngân hàng hay liên hiệp tín dụng mà bạn đang là khách hàng. Các ngân hàng Canada chấp nhận đổi hầu hết những loại ngoại tệ có giá trị chuyển đổi được.

Vì không có nhiều ngân hàng quốc tế ở PEI, quá trình đổi ngoại tệ có thể mất vài ngày. Bạn cần làm việc với ngân hàng hay đơn vị tín dụng của mình để xem làm cách nào có thể chuyển đổi ngoại tệ không phải là đồng đô la Mỹ.

Bạn có thể xem tỷ giá đồng ngoại tệ bạn có tương ứng với bao nhiêu đồng đô la Canada trên mạng Internet (chỉ để tham khảo mà thôi, số tiền bạn nhận được từ việc đổi ngoại tệ sẽ khác biệt):

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.