Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Hệ Thống Tiền Tệ Canada

Đơn vị tiền tệ của Canada là đồng đô la (dollar $), có tiền giấy (giấy bạc ngân hàng) và tiền xu bằng kim loại. Một đô la thì có 100 xu (cent ¢).

Tiền giấy được in với các mệnh giá 5 đô la ($5), 10 đô la ($10), 20 đô la ($20), 50 đô la ($50), và 100 đô la ($100), và tiền xu có mệnh giá 5 xu (5¢),  10 xu (10¢), 25 xu (25¢), 50 xu (50¢), 1 đô la ($1) và 2 đô la ($2).

Người Canada thích sử dụng tên riêng cho mỗi mệnh giá tiền xu:

5 cents
đồng 5 xu
nickel
10 cents
đồng 10 xu
dime
25 cents
đồng 25 xu
quarter
50 cents
đồng 50 xu
1 dollar
đồng 1 đô la
loonie
2 dollars
đồng 2 đô la
toonie

Cách Thức Thanh Toán

Ở Canada, có nhiều cách thức trả tiền mua hàng hoá và sử dụng dịch vụ hay thanh toán hoá đơn. Bạn có thể dùng tiền mặt, dùng séc hay còn gọi là chi phiếu (cheques), dùng bưu phiếu hay ngân phiếu trả trước (money orders), thẻ tín dụng (credit card), thẻ ghi nợ (debit card) và dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Tiền Mặt

Tiền giấy và tiền xu được gọi là tiền mặt. Ở Canada, một số người không có thói quen mang tiền mặt trong người. Tuy nhiên, vẫn có một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, và không nhận tiền giấy mệnh giá lớn như đồng 50 đô la ($50) hay 100 đô la ($100).

Séc hay Chi Phiếu

Nếu bạn có một tài khoản thanh toán hay còn gọi là tài khoản vãng lai (checking account) ở một ngân hàng, bạn có thể dùng séc (chi phiếu) để thanh toán. Một số cơ sở kinh doanh không nhận chi phiếu cá nhân. Phần lớn các cơ sở kinh doanh chấp nhận chi phiếu nếu bạn trình giấy tờ minh chứng nhân thân.

Bưu Phiếu hay Ngân Phiếu Trả Trước

Ngân phiếu trả trước là một loại phiếu thanh toán cho một khoản tiền được xác định trước, có thể được phát hành tại một bưu điện hay ngân hàng kèm với một khoản lệ phí nho nhỏ. Bởi vì loại phiếu thanh toán này đòi hỏi số tiền được thể hiện trên phiếu phải được trả trước, bưu phiếu hay ngân phiếu trả trước là một cách thức thanh toán đáng tin cậy hơn sec (chi phiếu) cá nhân.

Thẻ Tín Dụng

Sử dụng thẻ tín dụng cho phép bạn mua sắm hôm này và trả tiền sau đó, giống như một khoản nợ vay. Nếu bạn không thanh toán hết toàn bộ số tiền nợ hàng tháng, bạn sẽ phải trả lãi suất cho số tiền bạn còn nợ.

Thẻ Ghi Nợ

Thẻ Ghi Nợ gắn liền với tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể dùng thẻ ghi nợ để:

  • gửi tiền vào ngân hàng
  • rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của bạn
  • thanh toán hoá đơn
  • kiểm tra số dư tài khoản của bạn
  • thanh toán khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ

Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến

Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến là một cách thức thuận tiện để thanh toán bằng cách sử dụng các trang web được bảo mật vận hành bởi các nhà băng hay các tổ chức tín dụng khác thông qua mạng internet.

Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan


Vào năm 2011 Ngân Hàng Nhà Nước Canada giới thiệu tiền polymer có độ bền và mức độ bảo mật cao hơn.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.