Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Chứng Minh Thư (ID Card) Được Cấp Theo Yêu Cầu

Voluntary ID Card

Chứng Minh Thư Được Cấp Theo Yêu Cầu (Voluntary ID Card) được cấp cho những người (bao gồm người lớn và trẻ em):

 • cần xác định nhân thân;
 • là cư dân của PEI; và
 • dkhông có Bằng Lái Xe PEI.

Chứng minh thư này thường được cấp để dùng như một loại giấy tờ tuỳ thân nhằm xác định nhân thân, ví dụ như khi nhận một gói hàng ở bưu điện.

Thủ tục xin cấp Chứng Minh Thư Được Cấp Theo Yêu Cầu ở PEI

Để làm hồ sơ xin cấp Chứng MInh Thư Được Cấp Theo Yêu Cầu ở PEI, bạn cần hẹn trước với bất cứ một văn phòng Trung Tâm Dịch Vụ Một Cửa thuộc Chính Phủ ở PEI (Access PEI). Tại cuộc hẹn, bạn cần trình ra bản gốc một số loại giấy tờ minh chứng bạn là ai và sống ở đâu.

Để chứng nhận địa chỉ, bạn phải trình  hai văn bản có tên và địa chỉ hiện tại của bạn ở PEI. Dưới đây là một số ví dụ về các loại giấy tờ văn bản được chấp nhận:

 • hoá đơn các dịch vụ tiện ích hiện hành (điện, internet, cung cấp dầu, điện thoại v.v)
 • hợp đồng thuê nhà chính thức
 • thư tuyển dụng với tên và địa chỉ công ty in ở đầu trang (hay cuống hoá đơn với tên và địa chỉ)
 • bất kỳ văn bản thư tín nào được gửi từ Chính Quyền Liên Bang hay Tỉnh Bang
 • hồ sơ vay tiền mua nhà có thế chấp
 • chứng từ thanh toán thẻ tin dụng hay sao kê ngân hàng

Một tờ chi phiếu (séc) với tên và địa chỉ của bạn cũng có thể được dùng để minh chứng bạn ở đâu.

Để chứng minh nhân dạng, bạn cũng cần có một trong những giấy tờ sau với đầy đủ họ tên và có hình:

 • Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực với giấy tờ nhập cư phù hợp
 • Thẻ Thường Trú Nhân
 • Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch
 • Hộ Chiếu Canada Hợp Lệ
 • Thẻ Nhận Dạng Quân Nhân Canada

Thêm nữa, bạn phải xuất trình hai trong số những loại giấy tờ sau có tên và chữ ký của bạn:

 • thẻ Bảo HIểm Y Tế
 • thẻ Tín Dụng
 • thẻ Ngân Hàng
 • Bất cứ giấy tờ nhận dạng khác có chữ ký của bạn

Các Văn Phòng Trung Tâm Dịch Vụ Một Cửa thuộc Chính Phủ ở PEI (Access PEI)

Các văn phòng của Access PEI là trung tâm dịch vụ một cửa, là nơi mà nhiều cơ quan của Chính Quyền PEI cung cấp các dịch vụ cho người dân.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.