Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI

Ở Canada, tiền thuế của chúng ta dùng để trả chi phí chăm sóc sức khỏe cơ bản. Để được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chi trả từ ngân sách ở PEI, bạn phải có Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI hợp lệ. Bạn phải xuất trình thẻ mỗi khi bạn cần sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại văn phòng của bác sĩ hoặc điều dưỡng lâm sàng hay tại bệnh viện.

Tất cả cư dân PEI đều đủ điều kiện nhận Thẻ Bảo Hiểm Y tế PEI. Bạn được coi là cư dân PEI nếu như:

 • bạn đủ điều kiện sống ở Canada một cách hợp pháp và
 • PEI là nơi cư trú chính của bạn tối thiểu sáu tháng một ngày mỗi năm.

Bạn không đủ điều kiện nhận Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI nếu bạn là sinh viên quốc tế không thể đi làm ngoài trường, khách du lịch, người tạm trú hoặc khách mời đến thăm PEI.

Làm thủ tục xin cấp Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI

Bạn nên làm thủ tục xin cấp Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI càng sớm càng tốt ngay sau khi bạn đến PEI. Mỗi người phải có một thẻ bảo hiểm y tế riêng của mình.

Để làm thủ tục xin cấp thẻ, bạn cần điền và nộp đơn xin cấp thẻ cùng với các loại giấy tờ theo yêu cầu. Một gia đình có thể điền một tờ đơn duy nhất cho mọi thành viên trong gia đình đang sống cùng với nhau. Bản sao hoặc bản scan định dạng hình ảnh kỹ thuật số các giấy tờ được chấp nhận.

Thường trú nhân phải nộp giấy xác nhận điều kiện thường trú nhân hoặc thẻ PR.

Người có giấy phép làm việc phải nộp:

 • giấy phép làm việc hợp lệ cho phép làm việc một cách hợp pháp ở PEI tối thiểu là 183 ngày, và
 • một hộ chiếu còn hiệu lực.

Sinh viên quốc tế phải nộp:

 • giấy phép học tập hợp lệ cho phép đương đơn có thể làm việc ngoài khuôn viên trường, và
 • văn bản xác nhận đương đơm hiện đang ghi danh học toàn thời gian tại trường đã nêu trong giấy phép.

Có thể nộp trực tiếp mẫu đơn đã điền và các giấy tờ phù hợp tại bất kỳ Trung Tâm Dịch Vụ Một Cửa thuộc Chính Phủ ở PEI (Access PEI), văn phòng Quản Lý Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khoẻ Công Cộng PEI (Health PEI), hoặc văn phòng Chăm Sóc Y Tế PEI (PEI Medicare), bằng thư, hoặc nộp trực tuyến. [Xem Các Nguồn Tham Khảo Liên Quan]

Nếu bạn nộp đơn bằng thư qua đường bưu điện, gửi mẫu đơn đã điền đầy đủ cùng với bản sao của các tài liệu phù hợp đến:

Medicare Services
PO Box 3000, 126 Douses Road
Montague, PE C0A 1R0

Đối với công dân Canada và thường trú nhân, Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI có ngày hết hạn và cần phải được gia hạn mỗi năm năm. Bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu gia hạn gửi bằng đường bưu điện khoảng hai tháng trước khi thẻ hết hạn.

Các sinh viên quốc tế đủ điều kiện phải nộp giấy tờ xác nhận hàng năm.

Các Dịch Vụ Được Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI Chi Trả

Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI chi trả chi phí hầu hết các dịch vụ y khoa cần thiết. Dưới đây là một số ví dụ về các dịch vụ y tế và bệnh viện được chi trả bởi thẻ bảo hiểm y tế:

 • hầu hết các dịch vụ khám bác sĩ và điều trị nội trú tại bệnh viện
 • dịch vụ chăm sóc tại nhà, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc lâu dài
 • dịch vụ giúp cai nghiện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, chương trình cấp hay hỗ trợ chi phí thuốc men
 • các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chính yếu (dịch vụ nha khoa công cộng dành cho trẻ em, phòng chống và quản lý bệnh mãn tính, các dịch vụ do trung tâm điều dưỡng y tế phục vụ cộng đồng thực hiện, v.v)

Dịch vụ xe cứu thương thường không được chi trả, tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, cư dân Đảo được hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ.

Một số ví dụ về dịch vụ y tế và bệnh viện không được chương trình Thẻ Bảo Hiểm Y Tế PEI chi trả:

 • hầu hết các loại thuốc kê toa
 • đo khám mắt và mắt kính hay kính áp tròng
 • dịch vụ nha khoa
 • các thiết bị y tế cá nhân như máy trợ thính, tay chân giả hoặc nạng

Các Văn Phòng Trung Tâm Dịch Vụ Một Cửa thuộc Chính Phủ ở PEI (Access PEI)

Các văn phòng của Access PEI là trung tâm dịch vụ một cửa, là nơi mà nhiều cơ quan của Chính Quyền PEI cung cấp các dịch vụ cho người dân.

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.