Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Những Giấy Tờ Pháp Lý Quan Trọng ở Canada

Sau khi đến PEI, bạn cần làm hồ sơ xin cấp một số giấy tờ pháp lý. Những loại giấy tờ này cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của chính phủ và có một số quyền lợi nhất định, như dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và điều kiện được phép lái xe.

Nếu được yêu cầu xác nhận tình trạng cư trú của bạn ở Canada, bạn cần có:

Sau khi đến PEI, bạn cần ngay lập tức làm thủ tục xin cấp hai loại giấy tờ pháp lý quan trọng của chính phủ:

Nếu bạn lái xe, bạn cần:

Bằng Lái Xe thường được sử dụng như giấy tờ tuỳ thân xác định nhân thân ở Canada. Nếu như bạn không lái xe và cần có một chứng minh thư xác định nhân thân cho những mục đích khác nhau, bạn có thể làm đơn xin cấp:

Giấy Phép Bản Quyền Tài Sản Sáng Tạo Công Cộng
Tài liệu Hướng dẫn Trực tuyến dành cho Những người mới nhập cư đến Đảo Hoàng tử Edward, Canada © của Hiệp hội Hỗ trợ Người Nhập cư & Người Tị nạn đến PEI (IRSA) được đăng ký bản quyền theo Giấy phép sử dụng tác quyền mở Creative Commons Attribution - Phi thương mại 3.0 Không chuyển nhượng.
MMX

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin trong Tài Liệu Hướng Dẫn này là chính xác và luôn được cập nhật. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi sai hay thiếu sót nào, hãy liên hệ với chúng tôi.